KORO utlyser: Kuratoroppdrag for Norges Arktiske Universitet/Universitetet i Tromsø, nybygg for lærerutdanning

KORO har ledig kuratoroppdrag for kunstprosjekt til Norges Arktiske Universitet (UiT), Campus Breivika, nybygg for lærerutdanning. Vi imøteser søknader fra både enkeltkuratorer og kuratorduoer.

Nytt bygg for lærerutdanning ved Norges Arktiske Universitet (UiT). Illustrasjon: Filter arkitekter AS

Om prosjektet
Norges Arktiske Universitet (UiT) har som målsetting å være et nasjonalt ledende universitetsmiljø innen lærerutdanning og pedagogikk. Det omfattende nybygget blir på totalt 10 839 kvm og vil samle hele fagretningen under et tak.

Det vil også bli gjennomført en opparbeidelse av uteareal, noe som betyr at kunstprosjekter til det nye bygningskomplekset kan vurderes realisert både innvendig- og utendørs.

Byggestart: mai 2018
Ferdigstillelse av bygg og kunstprosjekt: mai 2020

Søknadskriterier
KORO søker en kurator eller kuratorduo som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne.

Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med høgskolens representanter og øvrige involverte i prosjektet. KORO ved prosjektansvarlig vil være kurators nærmeste overordnede og vil gi råd og veiledning underveis.

Søker må være tilgjengelig for umiddelbar oppstart i september 2018.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
– Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
– Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
– Dokumentert kuratorpraksis
– Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom
– Sterke evner innen organisering og formidling

Prosjektansvarlig og kontaktperson: Seniorrådgiver Janicke Iversen
E-post: ji@koro.no / Tlf: 934 34 497

Fylke

Troms

Prosjektadresse

Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ
Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Utlysers adresse

Kontaktperson

Janicke Iversen

E-post
Telefon

93434497

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

31.08.2018