KORO
utlyser

KORO UTLYSER: Kuratoroppdrag for NHH i Bergen

NHH - Norges Handelshøyskole. Skolen ble tegnet av arkitektene Nic. Brøndmo og Paul Lambach og sto ferdig i 1963. Foto fra arkivet etter Morgenavisen AS, Bergen Byarkiv. Fotograf: ukjent

KORO har ledig kuratoroppdrag for kunstprosjekt til NHH i forbindelse med en større rehabilitering av det vernede anlegget fra 1963. Vi imøteser søknader fra både enkeltkuratorer og kuratorduoer.

NHHs bygningsmasse i Bergen står foran en omfattende rehabilitering der høyblokken og omkringliggende sidebygninger skal settes i stand. Fasade samt deler av interiør og uteområde har høy kulturhistorisk verdi og er vernet i nyere tid. Realiseringen av et kunstprosjekt til NHH må blant annet gjennomføres i tett dialog med Statsbyggs kulturminneressurs samt eventuelt også Byantikvaren i Bergen.

Byggestart: våren 2019

Ferdigstillelse av bygg og kunstprosjekt: januar 2021

 

Søknadskriterier

KORO søker en kurator eller kuratorduo som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne.

Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med høgskolens representanter og øvrige involverte i prosjektet. KORO ved prosjektansvarlig vil være kurators nærmeste overordnede og vil gi råd og veiledning underveis.

Søker må være tilgjengelig for umiddelbar oppstart.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

 

Nøkkeloppgaver:

– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet

– Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet

– Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

 

Kvalifikasjoner:

– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå

– Dokumentert kuratorpraksis

– Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom

– Sterke evner innen organisering og formidling

 

For spørsmål vennligst kontakt prosjektleder:
Seniorrådgiver Janicke Iversen / ji@koro.no / 934 34 497

Fylke

Hordaland

Prosjektadresse

Helleveien 30
5040 Bergen
Hordaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Kontaktperson

Janicke Iversen

E-post
Telefon

22991199

Prosjektbudsjett

4 200 000 NOK

Søknadsfrist

26.11.2018