KORO utlyser: Kuratoroppdrag for Universitetsmuseet i Bergen

Vi søker en erfaren kurator til å realisere et kunstprosjekt for et av Norges mest unike museer.

Hvalsalen, Universitetsmuseet i Bergen. Foto: UiB

Nøkkeloppgaver:
- Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
- Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
- Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
- Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
- Dokumentert kuratorpraksis
- Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom
- Sterke evner innen organisering og formidling

Om prosjektet:
Universitetsmuseet i Bergen er etablert i 1865 og er landets eldste museumsbygning og samling. Bygningen og utstillingene gjennomgår nå omfattende restaurering, hvor sentrale deler av interiør og utstillingskabinetter bevares.

Samtidig skal en moderne og pedagogisk utstillingsdesign etter dagens internasjonale standarder nennsomt innlemmes. Digitale og audiovisuelle formidlingsplattformer vil inngå i utstillingsdesignen. I tillegg utstyres museet med en rekke nye funksjoner der lett tilgjengelige og funksjonelle publikumsarealer som resepsjon, butikk, fordypningssoner og formidlingsrom etableres.

Bygningen har stor kulturhistorisk verdi og er fredet i verneklasse 1. Riksantikvaren er involvert i arbeidet og samarbeider tett med Statsbygg, som er byggherre for prosjektet.
Den botaniske hagen som omkranser museumsbygningen inngår i prosjektet og er også fredet.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Økonomisk ramme for kunstprosjekt: Kroner 3 416 000
Tidsperspektiv: Oppstart i april 2017, med ferdigstillelse i august 2018
Søknadsfrist: 20. mars 2017

For spørsmål om oppdraget kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig Janicke Iversen:
tlf. 934 34 497 / ji@koro.no

Fylke

Hordaland

Prosjektadresse

Haakon Sheteligs plass 10
5020 Bergen
Hordaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Utlysers adresse

Kontaktperson

Janicke Iversen

E-post
Telefon

934 34 497

Prosjektbudsjett

3 416 000 NOK

Søknadsfrist

20.03.2017