KORO
utlyser

Kuratoroppdrag for MedieVolda – nytt mediabygg ved Høgskolen i Volda

MedieVolda - et nytt bygg for medieutdanning ved Høgskolen i Volda er i ferd med å reise seg.

MedieVolda - Høgskolen i Voldas nye mediabygg. Illustrasjon: LINK arkitektur

Om prosjektet:

Høgskolens medieutdanning har behov for tidsriktige fasiliteter og det nye bygget inneholder dagsaktuelle undervisningsarealer og kontorer for film- og mediaundervisning.

MedieVolda får en sentral beliggenhet på campus ettersom bygget innlemmer den sentrale gangaksen på området. Bygget blir dermed en kommunikasjonsåre både for ferdselen på campus og som trafikkakse for sentrale deler av Volda by. MedieVolda er totalt 3 885 kvm.

KORO er i gang med å starte opp et kunstprosjekt for det nye mediabygget og søker etter kurator. Det er ønskelig at kurator har kompetanse innen digitale medier da vi i dette prosjektet vurderer muligheten for å realisere en utvendig mediavegg, på utvalgt fasade. Dette er ikke endelig bestemt, men er spilt inn som et forslag fra oppdragsgiver.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektperioden er på kun halvannet år, inntil kunstprosjektet skal være ferdigstilt. Kurator må derfor ha anledning til å prioritere arbeidet med gjeldende prosjektet.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal, om du er registrert der. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Tidsperspektiv: Oppstart januar 2020, med ferdigstillelse mai 2021

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
– Utvikle og lede arbeidet mellom samarbeidspartnerne i kunstprosjektet
– Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
– Dokumentert kuratorpraksis
– Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom
– Gode evner innen organisering og kommunikasjon

For spørsmål om oppdraget kontakt kurator og prosjektansvarlig Janicke Heggem Rudi Iversen:
tlf. 934 34 497 / ji@koro.no

Fylke

Sogn og Fjordane

Prosjektadresse

Joplassvegen 11
6103 Volda
Sogn og Fjordane
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Janicke Heggem Rudi Iversen

E-post
Telefon

93434497

Prosjektbudsjett

1 500 000 NOK

Søknadsfrist

09.12.2019