Hatlelia barnehage

Møre og Romsdal kunstsenter utlyser på vegne av Molde kommune oppdrag som kunstfaglig prosjektleder for Hatlelia barnehage

Molde kommune er i gang med bygging av nye Hatlelia barnehage. Det søkes nå en kunstfaglig prosjektleder til å lede arbeidet med utsmykking.

Om prosjektet:

Molde kommune ved Molde Eiendom KF bygger for tiden ny barnehage i Hatlelia lokalisert i Molde. Eksisterende barnehage er revet, og ny bygning for barnehagen er under oppføring. Barnehagens
tomt er lokalisert nær skogen og marka og barnehagen har en satsing på friluftsliv. Bygningen oppføres i massivtre og det er fokus på miljøvennlige materialer og tilrettelegging for syklende ift. levering og henting av barn.

Arkitekt: Arkitektene BBW AS
Areal: ca 1150 kvm
Utsmykkingsbudsjett: 190 000,-
Prosjektansvarlig hos Molde Eiendom KF: Øystein Vassgård
Prosjektadresse: Hatlehaugveien 1, 6414 Molde
Ferdigstilling: Senhøsten 2019

Den kunstfaglige prosjektlederen fungerer som leder for kunstkomiteen, og har ansvar for at kunstprosjektet blir gjennomført etter tildelt mandat, samt innenfor kunstprosjektets budsjett- og tidsramme.
Den kunstfaglige prosjektlederen må kunne arbeide selvstendig, og ha gode samarbeidsevner.
Arbeidet i kunstkomitéen starter umiddelbart når kunstfaglig prosjektleder er på plass.

Interesserte søkere kan sende søknad med motivasjonsbrev, cv og dokumentasjon på tidligere arbeid til:
Møre og Romsdal kunstsenter
Postboks 439
6401 Molde
post@mrkunst.no
Søknadsfrist: 11. juni 2019
Søknadene behandles i Regionalt samarbeidsutvalg.

Fylke

Møre og Romsdal

Prosjektadresse

Hatlehaugveien 1
6414 Molde
Møre og Romsdal
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Møre og Romsdal kunstsenter

Kontaktperson

Kristin Mandt Heim

Telefon

91829867

Prosjektbudsjett

190 000 NOK

Søknadsfrist

11.06.2019