Eikeli videregående skole -ombygging og utbygging

Viken fylkeskommune lyser ut oppdrag som kunstkonsulent ved Eikeli videregående skole.

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture og KHOT

Om byggeprosjektet:

Eikeli videregående skole ligger i østre del Bærum kommune, på Hosle. Skolen ble bygget i 1960 og definert som et kulturmiljø i «kommunedelplanen for kulturmiljøer og kulturminner i Bærum 2010-2020».  Viken fylkeskommune skal bygge om og utvide skolen med en ny skoledel og en idrettshall, i samarbeid med Bærum kommune. Byggeprosjektet er en del av FutureBuilt, og vil være et plusshus med blant annet solcelleanlegg på taket. Les mer om FutureBuilt på www.futurebuilt.no .

Eksisterende skoleanlegg består av bygg A, B og C, er på 7695 m2 fordelt på 3-4 etasjer med flere nivåforskjeller.

Brutto areal for nybygget er ca 4500 m2. En flerbrukshall med bifunksjoner utgjør ca 2000 m2, øvrige arealer inkludere fellesområder, vestibyle, klasserom, grupperom og teknisk areal.

Brutto areal for ombygging er på ca 2100 m2 med blant annet tilpassing til universell utforming, ny kantine, auditorium samt flere garderobefasiliteter for elever og ansatte.

Om kunstprosjektet:

Den opprinnelige skolen fra 1960 er tegnet av kommunearkitekt Harriet Flaatten og Baard Hjelde. Bygget er verneverdig og ligger grønt og naturskjønt til. Skolen har noe kunst fra før, stort sett grafikk eller maleri med unntak av et større relieff av Konrad Galaaen.

Skolens utdanningsprogram er salg, service og reiseliv samt studiespesialisering. De har flere prosjekter og satsingsområder, blant annet samarbeider de med Ullern vgs og ALton Bendu om jenteskolen «prosperity Girl Highs School» i Sierra Leone. Les mer om skolen på deres nettside:  www.eikeli.vgs.no.

Viken fylkeskommune opererer foreløpig med retningslinjer for kunst fra de gamle fylkene, og for Eikeli videregående skole er det Akershus fylkeskommunes retningslinjer for nye kunstprosjekter som er gjeldende. Disse ligger på nettsidene som PDF:

https://viken.no/tjenester/kultur/kunstfelter/visuell-kunst/

Hvem søker vi:

Vi søker en person som har et oppdatert blikk på kunst og arkitektur, og som evner å se kunstens rolle som kunst i offentlig rom, i dette tilfellet en videregående skole som både er verneverdig og som er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Kunstkonsulenten vil lede kunstutvalget og ha ansvar for den kunstfaglige oppfølgingen i prosjektet, og skal særlig sørge for at kunstneren koordinerer sitt arbeid med involverte parter gjennom hele prosjektfasen.

Det skal utvikles en kortfattet kunstplan i nært samarbeid med kunstutvalget. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til retningslinjer for nye kunstprosjekter, i henhold til gjeldende kontraktsvilkår og innenfor prosjektets budsjett- og tidsramme. Kunstkonsulent skal i samarbeid med oppdragsgiver søke støtte fra ulike tilskuddsordninger dersom det blir aktuelt. Oppdraget skal løses innenfor avsatt honorar, med en totalramme på kr. 200.000; inkl. alle utgifter til reise og annet.

Innkomne søknader blir behandlet av Akershus Kunstsenter og RSU.

Fakta:

Kunstbudsjett:                         NOK 1.900.000;

Konsulenthonorar:                  NOK 200.00;

Byggherre:                               Viken fylkeskommune

Programmeringsarkitekt:     Lerche Arkitekter AS

Prosjektets arkitekt: NORDIC -Office of Architecture og KOHT Arkitekter AS

Totalentreprenør:                  Peab AS

Areal:                                      BTA nybygg: Ca. 4 500 kvadratmeter

Framdrift:                              Utbygging nybygg skal ferdigstilles sommeren 2021, men sombygging ferdisgtilles vår/sommer 2022

Frist for ferdigstilte kunstprosjekt:  skolestart 2021.

Søknadsfrist 8. mars 2020

Les mer om skolen på: https://www.eikeli.vgs.no/.

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Bispeveien 10
1362 Østerås
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Viken fylkeskommune

Kontaktperson

Line Helen Danielsen

Telefon

32300000

Prosjektbudsjett

1 900 000 NOK

Søknadsfrist

08.03.2020