I anledning Kim Frieles 86-årdag i mai 2021, vil tre monumentale benker av kunstner Lina Viste Grønli installeres på Vågsalmenningen i Bergen. Prosjektet Benkene til Kim søkte støtte i den ekstraordinære LOK-utdelingen tidligere i høst. Kunstverket hedrer forfatter og aktivist Kim Friele og hennes kamp for homofiles rettigheter. Foto: Lina Viste Grønli
Aktuelt

Søk tilskuddsmidler nå!

I 2021 skal KORO fordele 10 millioner kroner i prosjektstøtte gjennom Lokalsamfunnsordningen. Nå ligger søknadsskjemaene ute. Søknadsfrist er 1. februar 2021 klokken 13.

KOROs ordning for tilskudd og produksjonsbistand har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

Vi støtter tiltak som styrker kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. I denne sammenhengen ser vi etter prosjekter som blant annet:

  • belyser og fremmer kunstnerisk og kulturelt mangfold i det offentlige rom, herunder i offentlige bygg som skoler og bibliotek og andre offentlige arenaer
  • stimulerer til nye samarbeidsformer mellom aktører som tilrettelegger for kunst, og de som skaper kunsten
  • undersøker utviklingstrekk ved den offentlige kunstens vilkår
  • utvikler samarbeid på tvers av nasjonale og internasjonale fagmiljøer

Gjennom Lokalsamfunnsordningen gis det også støtte til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Søknadsskjemaet for å søke om dette finner du her.

Are you a foreign applicant and want information in English? Look here