Words av Liam Alzafari er en del av TrAPs Oslohendelser som mottok støtte fra Lokalsamfunnsordningen i fjor. Alzafaris neonskilt-installasjoner med ti arabiske kjærlighetsord, skrevet med arabiske bokstaver, lyste opp i høstmørket på Kontraskjæret. Tanken med prosjektet var å involvere byen i samtaler og spørsmål om hva som går tapt i oversettelse, fordommer og hvordan vi bryr oss om «den andre». Oslohendelser er et samarbeid mellom TraP og Kloden teater. Foto: Elin Osfjord/TrAP
Aktuelt

Søk tilskuddsmidler nå!


I 2022 skal KORO fordele 10 millioner kroner i prosjektstøtte gjennom Lokalsamfunnsordningen. Nå ligger søknadsskjemaene ute. Søknadsfrist er 1. februar 2022 kl. 13:00

Lokalsamfunnsordningen har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt. Vi støtter tiltak som styrker kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. I denne sammenhengen ser vi etter prosjekter som blant annet bidrar til:

  • Et kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold
  • Å skape sterkere og mer levedyktige lokalsamfunn, for eksempel prosjekter som er knyttet til by- og stedsutviklingsprosesser, eller kunstprosjekter som skaper eller utvikler lokale arenaer og møteplasser.
  • Å gi kunstneriske ytringer en sentral plass i samfunnet og gjøre kunstnere til aktive bidragsytere i offentligheten.
  • At flere kan ta del i kunst og kultur uavhengig av bosted og kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn.

KORO vil legge vekt på hvordan prosjektene er kunstfaglig begrunnet, planlagt og tenkt gjennomført.

Les mer om LOK-ordningen, finn svar på ofte stilte spørsmål, se tidliger prosjekter som har fått støtte eller gå direkte til søknadsskjemaene under her.

Gjennom ordningen gis det også støtte til egne formidlings – og kompetanseutviklingsttiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Søknadsskjemaet for å søke om dette finner du her.

Please click here to see this information in English.

Søknadsfrist: 1. februar 2022 klokken 1300

Retningslinjer