Søk støtte til kunstprosjekter/søk om tildeling av kunst

KORO tildeler kunst og gir støtte til produksjon av kunst i ulike offentlige miljøer. KORO støtter også ulike tiltak som øker kunnskapen om kunst i offentlige rom. Det er også mulig å søke om midler til forprosjekter. Kunstnere, kuratorer, kommuner, fylkeskommuner og statlige etater kan søke.

To søkbare ordningene retter seg mot ulike aktører:

Statlig etater som holder til i et privat leiebygg eller et eldre statsbygg kan søke om et kunstprosjekt gjennom LES-ordningen. Les mer om ordningen og søk.

Lokalsamfunnsordningen (LOK) skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom i lokale kontekster over hele landet. Det er to grupper som kan søke midler fra Lokalsamfunnsprogrammet. Den ene gruppen er profesjonelle kunstnere og kuratorer og den andre er lokale og regionale myndigheter. Aktører fra henholdsvis kunstfeltet og kommunesektoren kan søke om tilskudd til prosjekter hver for seg og i samarbeid. Les mer om ordningen og søk.

Del denne artikkelen