Fikk tilskudd fra KORO. Frilanslivet er en podkast om hvordan det er å jobbe for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen i Norge. Podcasten lages av Hanna von Bergen (t.v) og Christina Skreiberg (t.h). I fjor mottok de støtte gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning. Kanskje er det din tur i år? Foto: Sara Angelica Spilling
Aktuelt

Søk støtte nå!

Har du ideer til hvordan man kan øke kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom? Vi gir støtte til gode formidlings- og kompetanseutviklingstiltak. Søknadsfrist 1. september.

Støtten er en del av Lokalsamfunnsordningen (LOK) hvis formål er å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom, og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

Både kunstnere, kuratorer, kunstsentre, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innenfor fagfeltet kan søke. Vi har blant annet gitt støtte til podcaster, seminarer, konferanser og publikasjoner. Hva ønsker du å søke støtte til? Les mer om tilskuddsordningen og finn søknadspapirene her.

Are you a foreign applicant and want information in English? Look here