Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet

Universitetsmuseet i Bergen ble bygget i 1865 og er Norges eldste museumsbygning. Nå tilbakeføres den til sin mest mulig opprinnelige stand med ny festsal og nye utstillinger. KORO er i gang med å utvikle et kunstprosjekt som tilpasses det verneverdige bygget og dets historiske utstillinger.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, Uni­ver­si­tets­mu­seet

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Hvalsalen, Universitetsmuseet i Bergen. Fotograf: UiB
 • , Universitetsmuseet i Bergen. Fotograf: UiB
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Se kort film om visjon og plan for det nye Universitetsmuseet her.

Statsbygg er i gang med rehabilitering og ombygging av Universitetsmuseets museumsdel på totalt 6600 kvm. Dette er fase to og siste trinn av rehabiliteringen av museumsbygget. Midtbygg og nordfløy skal restaureres innvendig, mens fasader allerede er restaurert og bevart i sin originale utforming.

Bygningen har stor kulturhistorisk verdi, og er fredet i verneklasse 1. Prosjektet gjennomføres i tett dialog med Riksantikvaren.

Midtbygg og nordfløy skal tilrettelegges for Universitetet i Bergens naturhistoriske utstillinger. Restaureringen skal så langt det er forenlig ved verneinteressene, tilrettelegge for nye funksjoner og utbedre i henhold til nye tekniske krav.

KORO er i dette prosjektet spesielt opptatt av å tilpasse utformingen av kunstprosjektet til så vel byggets som utstillingenes kulturhistoriske vernestatus.

I 2015 ferdigstilte KORO et monumentalt kunstprosjekt i universitetets nye aula i forbindelse med første byggefase. Verket er laget av Kari Dyrdal og er nærmere presentert her.

Mer informasjon om kunsten som inngår i fase to vil bli publisert når prosjektet er ferdigstilt.

 

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 10, 5007 Bergen

Planlagt ferdigstilt

31.08.2019

Kunstfaglig rådgiver
Kurator

Marit Paasche, KORO

Mottakerrepresentant

Henrik von Achen, Universitetsmuseet i Bergen
Siri Meyer, Universitetet i Bergen

Prosjektleder utstillingene

Paul Amble, Designated

Prosjektleder

Geir Barton Torsæter , Statsbygg

Arkitekt

Aina Lille-Langøy, B+B Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Milepæler

Milepæler

 • Desember 2016
  Oppdraget mottatt fra Statsbygg

 • Mars 2017
  Kurator oppnevnt

 • Juni 2018
  Kunstplan godkjent

 • August 2019
  Kunstprosjekt ferdigstilt

Del dette prosjektet