Still life

I prosjektet Still Life ble et gjenreisningshus i Finnmark gitt nytt liv for noen måneder. Huset ble lyssatt, og det ble bygget en mur av nitti tonn is rundt det. Mens isen langsomt smeltet, kunne man oppleve at både huset, stedet rundt og den bakenforliggende historien kom til syne på en ny måte.

Still life, Kjell-Erik Ruud, Peder Istad, Helena Kive. Fotograf: Oddleiv Apneseth
Still life, Kjell-Erik Ruud, Peder Istad, Helena Kive. Fotograf: Oddleiv Apneseth

Om prosjektet

Huset, som under prosjektet ble kalt «ishuset» av lokalbefolkningen, ligger i Hanselv langs riksvei 94, mellom Hammerfest og Alta, og er ett av husene som ble reist under gjenoppbyggingen av Finnmark, etter at store områder ble brent ned av tyskerne mot slutten av andre verdenskrig. I tiden etter gjenreisningen var huset bebodd av en sjøsamisk familie.

Still life betyr «stille liv», og betegner malerier som gjengir objekter i ro. Ved at huset «fryses» og lyssettes, forsterkes en stemning og ett øyeblikk i tiden. Bak de slitte husveggene finnes rom som vitner om levd liv, og som noen en gang kalte et hjem. Men også en større historie trenger seg på: Den om bosetting og fraflytting, motsetninger mellom sjøsamiske og reindriftssamiske grupper og mellom norske og samiske befolkningsgrupper. I over hundre år har samenes kultur og levesett vært utsatt for en brutal fornorskningspolitikk, noe folketellinger i Kvalsund bærer vitnesbyrd om. Fra å være en nesten rent sjøsamisk kommune på begynnelsen av 1900-tallet, definerte nesten nitti prosent av innbyggerne seg som norske etter krigen. Som et ledd i fornorskingen internerte den norske stat samiske skoleelever, og samisk språk ble forbudt i skolen. Men Finnmark er og blir flerkulturelt: Her har samisk, norsk, kvensk, finsk, svensk og russisk kultur og språk levd side om side i generasjoner. I tillegg kommer innvandringen fra fjernere strøk.

Et prosjekt som Still life vil uvergelig vekke til live sosialt og politisk konfliktstoff som fremdeles er aktuelt i Kvalsund: brytninger mellom identitet, etnisitet, religion, språk, integrering og assimilering.

Still life som «stille liv» innehar en motsigelsesfylt dobbeltbetydning i «fortsatt liv». Flerkulturelle og minoritetsrelaterte utfordringer fra tidligere tiår er en del av denne regionens historie.  Gjennom å «fryse» historien en kort stund kan nye historier, og ikke minst nye versjoner av historien, komme til syne i nedsmeltingen.

 

Detaljer

Adresse

Riksvei 94 mellom Hammerfest og Alta, i Hanselv, Kvalsund kommune

Fylke

Finnmark og Troms

Kunstnere

Peder Istad
Helena Kive
Kjell-Erik Ruud

Ferdigstilt dato

05.02.2011

Produsent (URO)

Bo Krister Wallström

Prosjektansvarlig

Gitte Sætre
Bjørn Follevaag

Produsert av

KORO (URO)

Samarbeidspartner(e)

Hammerfest kommune
Kvalsund kommune
Sametinget
Samenes Folkeforbund
Vest Finnmark sjøsameforening
Arktisk Kultursenter
SAS

Fotograf

Oddleiv Apneseth

¨
Varighet

Temporært

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til andre offentlige arenaer

Kunstverk