Statens Hus i Vadsø

KORO er i gang med å realisere et kunstprosjekt for Statens Hus i Vadsø. Bygningen fra 1962 beskrives som et monumentalbygg i etterkrigsmodernisme og i forbindelse med en større rehabilitering i regi av Statsbygg blir deler av bygget nå fredet.

Statens Hus i Vadsø. Fotograf: Statsbygg
 

Om prosjektet

Et naturlig kuratorisk utgangspunkt for kunstprosjektet ved Statens Hus, Statsforvalteren i Troms og Finnmark er Tre stammers møte. De tre folkegruppene samer, kvener/norskfinner og nordmenn har dominert befolkningen i Nord-Norge, og for Statsforvalteren er det viktig å fremme de tre kulturene og deres historiske og kulturelle betydning for regionen.

Kurator Monica Milch Gebhardt har valgt å trekke fram unge kunstnere med ulik tilknytning til Nord-Norge for å vise det kulturelle mangfoldet i området. Særlig den kvenske/norskfinske kulturen vil få et spesielt fokus, i tråd med den generelle oppvåkningen rundt den kvenske kulturen, som tidligere har vært underkommunisert. De siste årene har det skjedd en utvikling i de kvenske og norskfinske miljøene, og nye organisasjoner og prosjekter vokser fram. Stadig ønsker flere mennesker å vise og uttrykke sin kvenske/norskfinske tilhørighet i sitt kunstneriske virke gjennom musikk, teater, dans, litteratur og billedkunst. Høsten 2021 ble den aller første Kväänibienalli arrangert i Vadsø, og samtidig ble Kvensk Kunstnerforbund, Kväänikonstnäärit, etablert. To kunstnere som har vært aktive i denne bevegelsen, Maija Liisa Bjørklund og Åsne Kummeneje Mellem, er valgt ut for direkte oppdrag til Statens Hus. I tillegg vil innkjøp av kunstverk signert andre unge kunstnere være med på å utfylle bildet av den mangfoldige kulturen i Troms og Finnmark.

Et viktig trekk hos dagens generasjon av unge kvenske/norskfinske og samiske kunstnere er at mange strever med ettervirkningene etter fornorskningsprosessen som deres besteforeldre og foreldre ble utsatt for. Både språket og kulturkunnskapen fra tidligere generasjoner har enten gått tapt eller er mangelfull, og denne delen av identiteten blir utforsket gjennom kunst. Hvordan tapet av identitet, kultur og språk kommenteres og uttrykkes gjennom kunst går som en rød tråd i kurateringen for kunstprosjektet. Maija Liisa Bjørklund og Åsne Kummeneje Mellem arbeider på ulike vis med synliggjøring av den kvenske/norskfinske kulturen. Bjørklund har i flere prosjekter fordypet seg i kvenske symboler og deres betydning, mens Kummeneje Mellem uttrykker seg kunstnerisk gjennom utforskning av kvensk tradisjonshåndverk – käsityö. Ved oppstart av prosjektet var ingen av disse innkjøpt til offentlige bygg eller hadde gjort offentlige oppdrag tidligere.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i løpet av forsommeren 2022, og en grundigere presentasjon av kunstnerne og kunstverkene gjennom tekst og foto vil da foreligge.

Detaljer

Adresse

Damsveien 1, 9800 Vadsø

Planlagt ferdigdato

15.06.2022

Kurator

Monica Milch Gebhardt , KORO

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Mottakerinstans

Elisabeth Vik Aspaker , Statsforvalter, Statsforvalterembetene i Troms og Finnmark, Statens Hus
Anita Jonassen , Statsforvalterembetene i Troms og Finnmark, Statens Hus
Liss Wickstrøm Kvam , Statsforvalterembetene i Troms og Finnmark, Statens Hus
Jakob Nielsen Øien , Statsforvalterembetene i Troms og Finnmark, Statens Hus

Prosjektleder

Ingjerd Owren , Statsbygg

Representant for arkitekt

Marjo Kristiina Jussila , Norconsult AS

Byggherre

Statsbygg

Entreprenør

Norconsult

Arkitektkontor

Bjørn Bygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Senvinter 2021


Oppstart og befaring

Mai 2021


Kunstplan ferdigutviklet

Juni 2021


Kunstnere inviteres

September 2021


Kunstnere legger frem forslag

Oktober 2021-April 2022


Kunstproduksjon pågår

Juni 2022


Kunstprosjekter ferdigstilt