Statens Hus i Vadsø

KORO er i gang med å utvikle et kunstprosjekt for Statens Hus i Vadsø. Bygget fra 1962 beskrives som et monumentalbygg i etterkrigsmodernisme og i forbindelse med en større rehabilitering blir deler av bygget nå fredet.

Statens Hus i Vadsø. Fotograf: Statsbygg
 

Om prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er rehabiltering og ombygging av kontorarealene som disponeres av Statsforvalterembetene i Troms og Finnmark. Fasader, inngangsparti og hovedtrapp blir fredet og byggeprosjektet utføres i dialog med antikvariske myndigheter. Statens Hus består av fire etasjer med grunnflate på 3.199 kvm. Det skal gjennomføres full rehabilitering og endring av planløsning for de tre første etasjene. Arealene vil inneholde kontorer, møterom, sambandsrom og lokaler for håndtering av sikkerhetsgradert informasjon.

KOROs kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med ansatte i Statens Hus og øvrige deltagere i prosjektet. Nærmere informasjon om kunstprosjektet publiseres ved ferdigstillelse, andre kvartal 2022.

Detaljer

Adresse

Damsveien 1, 9800 Vadsø

Planlagt ferdigdato

15.06.2022

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Monica Milch Gebhardt , KORO

Mottakerinstans

Elisabeth Vik Aspaker , Statsforvalter, Statsforvalterembetene i Troms og Finnmark, Statens Hus
Anita Jonassen , Statsforvalterembetene i Troms og Finnmark, Statens Hus
Liss Wickstrøm Kvam , Statsforvalterembetene i Troms og Finnmark, Statens Hus
Jakob Nielsen Øien , Statsforvalterembetene i Troms og Finnmark, Statens Hus

Prosjektleder

Ingjerd Owren , Statsbygg

Representant for arkitekt

Marjo Kristiina Jussila , Norconsult AS

Byggherre

Statsbygg

Entreprenør

Norconsult

Arkitektkontor

Bjørn Bygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Senvinter 2021


Oppstart og befaring

Mai 2021


Kunstplan ferdigutviklet

Juni 2021


Kunstnere inviteres

September 2021


Kunstnere legger frem forslag

Oktober 2021-April 2022


Kunstproduksjon pågår

Juni 2022


Kunstprosjekter ferdigstilt