Saemien Sitje – Sørsamisk museum og kultursenter

På Horjemstangen i Snåsa bygges Saemien Sitje - Sørsamisk museum og kultursenter. KORO er igang med å utvikle et kunstprosjekt for det nye bygget, som ligger midt i hjertet av det sørsamiske området.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Sa­e­mi­en Sit­je – Sør­sa­misk mu­se­um og kul­tur­sen­ter

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
  • , Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter. Illustrasjon: Tyin Tegnestue.
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i tospråklige Snåsa – midt i hjertet av det sørsamiske området. Dette området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør.

Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Dokumentasjon av kulturminner, tradisjonell kunnskap og historie har vært en sentral del av virksomheten siden starten. Dette gjør at Saemien Sijte i dag besitter en solid kunnskap og kompetanse på samisk kultur og historie.

Ved siden av den museale virksomheten skal Saemien Sijte også arbeide med kulturspørsmål og aktiviteter som er fremtidsrettet og som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten, språk og fellesskapsfølelsen.

Det antas at det fins i overkant av 2000 sørsamer i Norge og Sverige – med omtrent halvparten i Norge. Det regnes at rundt 500 i Norge og Sverige snakker sørsamisk, mens det er rundt 25.000 i Norge som snakker nordsamisk. Forskjellen mellom nordsamisk og sørsamisk sies å være like stor som forskjellen mellom norsk og tysk. I kunstprosjektet er det viktig å ta hensyn til at sørsamisk språk og kultur er en minoritet innen det samiske.

KOROs kunstprosjekt vil ferdigstilles vinteren 2021 og nærmere informasjon om valg av kunstner publiseres ved ferdigstillelse.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Ella Holm Bulls vei 30, 7760 Snåsa

Planlagt ferdigstilt

31.12.2021

Kunstfaglig prosjektleder
Mottakerrepresentant

Birgitta Fossum, Saemien Sitje - Sørsamisk museum og kultursenter

Prosjektleder

Britt Helene Øygard, Statsbygg

Byggherre

Statsbygg

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Del dette prosjektet