Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter

På Horjemstangen på Snåsa bygges Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter. KORO er igang med å utvikle et kunstprosjekt for det nye bygget, som ligger midt i hjertet av det sørsamiske området.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Sa­e­mi­en Si­j­te – Sør­sa­misk mu­se­um og kul­tur­sen­ter

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
  • , Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter. Illustrasjon Tyin Tegnestue.
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Saemien Sijte er det sørsamiske museum og kultursenter som ligger i tospråklige Snåsa i Trøndelag fylke. På Horjemstangen på Snåsa skal det nå bygges et nytt museums- og kulturbygg for institusjonen, mens eksisterende bygg fases ut.

Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør. Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Dokumentasjon av kulturminner, tradisjonell kunnskap og historie har vært en sentral del av virksomheten siden starten. Dette gjør at Saemien Sijte i dag besitter en solid kunnskap og kompetanse på samisk kultur og historie.

Ved siden av den museale virksomheten arbeider Saemien Sijte også med kulturspørsmål og aktiviteter som er fremtidsrettet og som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten, språk og fellesskapsfølelsen.

Det antas at det er omlag 2000 sørsamer i Norge og Sverige, med omtrent halvparten i Norge. Det regnes at rundt 500 i Norge og Sverige snakker sørsamisk, mens det er rundt 25 000 i Norge som snakker nordsamisk. Forskjellen mellom sørsamisk og nordsamisk sies å være like stor som forskjellen mellom norsk og tysk. I kunstprosjektet er det viktig å ta hensyn til at sørsamisk språk og kultur er en minoritet innen det samiske.

KOROs kunstprosjekt ferdigstilles vinteren 2021/22 og nærmere informasjon om valg av kunstner  og kunstverk publiseres ved ferdigstillelse.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Horjemstangen, Snåsa

Planlagt ferdigstilt

31.12.2021

Kunstfaglig prosjektleder
Mottakerrepresentant

Susanne Lyngman, Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter, utstilling/formidling
Nils Ove Gustavsson, Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter, duedtie/håndverk
Birgitta Fossum, Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter, direktør

Prosjektleder

Brit Helene Øygard, Statsbygg

Byggherre

Statsbygg

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Del dette prosjektet