Ørland flystasjon

KORO er i gang med å utvikle en kunstplan for Ørland Flystasjon, Norges nye kampflybase og hovedbase for kampflyet F-35.

 

Om prosjektet

Forsvarsbygg planlegger og bygger basene for Norges nye kampfly, F-35. Hovedbasen er på Ørland og fremskutt base på Evenes.

Flystasjonen opererer F-16 jagerfly, Sea King redningshelikoptre og NATOs AWACS overvåkningsfly. I november 2017 landet de tre første F-35 kampflyene ved Ørland flystasjon, og prosessen med å innfase F-35 er i full gang. I tillegg huser flystasjonen Luftvernartilleribataljon Ørland og baseforsvar. Når flystasjonen er i full drift etter oppbyggingsfasen så estimeres det at antall ansatte inkludert vernepliktige kan bli opp mot 2000.

Etter at Stortinget i juni 2012 vedtok kjøp av kampflyet F-35 og samtidig bestemte at basen for de nye flyene legges til Ørland, så har Forsvarsbygg investert tungt med utbygging og tilrettelegging på Ørlandet.

Detaljer

Adresse

Djupdalsveien 155, 7130 Brekstad

Planlagt ferdigdato

24.11.2021

Kurator

Jonas Ekeberg

Prosjektansvarlig

Anna Katharina Haukeland , KORO

Byggherre

Forsvarsbygg

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Oppdragsbrev


mars 2020

Valg av kurator


mai 2020