Ocean Space Centre

Ocean Space Centre bygges i Trondheim og skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav. Bygget er tegnet av Snøhetta og KORO er i gang med å utvikle et kunstprosjekt for det nye forskningssenteret.

Ocean Space Centre, Illustrasjon Snøhetta.

Om prosjektet

Ocean Space Centre (OSC) skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet. Senteret skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi med utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene.

Etablering av OSC er særdeles viktig for NTNUs og SINTEFs virksomhet og målsetninger. OSC bygger opp under kommunens mål om at Trondheim skal være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby.

KOROs kunstprosjekt er planlagt ferdigstilt høsten 2024 og nærmere informasjon om kunstprosjektet publiseres ved ferdigstillelse.

 

Detaljer

Adresse

Professor J.H.L. Vogts veg 1 og 3

Fylke

Trøndelag

Planlagt ferdigdato

30.11.2024

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

, KORO

Mottakerinstans

NTNU og SINTEF

Arkitektkontor

Snøhetta

Byggherre

Statsbygg

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Høst 2022


Oppstart

Vår 2023


Kunstplan godkjennes

Høst 2023


Gjennomføringsplan godkjennes

Vår 2023


Kunstproduksjon pågår

Høst 2024


Ferdigstillelse