Kystvakten på Sortland

Kontorbygget til kystvakten på Sortland i Vesterålen skal utvides, og KORO er i gang med å utarbeide et kunstprosjekt for nybygget.

 

Om prosjektet

Nybygget over 2 etasjer og loft, etableres i forlengelsen av eksisterende bygg og skal inneholde kontorer og møterom.

Kystvakten er en integrert del av Forsvaret og er Sjøforsvarets fremste verktøy for å løse maritime oppdrag og oppgaver i fredstid. De har ansvar for å utøve myndighet innen ressurskontroll på havet, og samarbeider tett med fiskerimyndighetene slik at havressursene våre blir forvaltet best mulig.

Sortland er hjemmebase for alle kystvaktens fartøyer. Kystvaktens ledelse holder til her, og det er fra Vesterålen deres operasjoner ledes fra.

Etter hvert som kunstprosjektet skrider frem, vil både kunstverk og kunstner bli presentert på denne siden.

 

Detaljer

Adresse

Havnegata 31, 8400 Sortland

Planlagt ferdigdato

26.11.2020

Prosjektansvarlig

Anna Katharina Haukeland , KORO

Kurator

Kristoffer Dolmen

Byggherre

Forsvarsbygg

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

April 2020


Oppdragsbrev

Mai 2020


Valg av kurator