Ila fengsel og forvaringsanstalt, Hovedbygg og NFFA

I forbindelse med en omfattende oppgradering av Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum er KORO er i gang med å utvikle tre ulike kunstprosjekter.

Inngangspartiet på det fredede Hovedbygget ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Fotograf: Statsbygg

Om prosjektet

To enkeltkunstnere er invitert til å utvikle selvstendige prosjekter tilpasset stedet og brukerne. I tillegg er en kunstnergruppe invitert til å gjennomføre et deltagerbasert uteromsprosjekt, i samarbeid med innsatte, ansatte og fengselsskolen Rud vgs.

Oppgraderingen, som også kunstprosjektene tar utgangspunkt i, gjelder Hovedbygget, Sydblokken og Annekset. I tillegg bygges en ny enhet på fengselsområdet, benevnt som Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA), som vil huse innsatte med psykiske utfordringer. Det er i tilknytning til NFFA-bygget at KOROs deltakerbaserte uteromsprosjekt vil finne sted. Samarbeidsprosjektet skal resultere i et permanent, utendørs tilholdssted for innsatte.

Deler av bygningsmassen og uteområdene ved Ila fengsel og forvaringsanstalt er av historisk betydning og er inkludert i Landsverneplan for Justis- og politidepartementet, hvor blant annet Hovedbygget er fredet.

Ila fengsel og forvaringsanstalt  har 124 plasser med høyt sikkerhetsnivå. Dette utgjør omlag 80% av forvaringsplassene i Norge, og fengselet har stor betydning for norsk kriminalomsorg og straffegjennomføring. NFFA-avdelingen er den første etableringen innen psykiatrihelsetjenesten i Norge, der kriminalomsorgen og helsesektoren samarbeider i selve fengselsinstitusjonen.

Nærmere informasjon om kunstprosjektene publiseres av KORO ved ferdigstillelse.

Detaljer

Adresse

Jøssingveien 33, 1359 Eiksmarka

Fylke

Viken

Kunstnere

Liilian Saksi
Andreas Siqueland Knudsen
Fellesskapsprosjektet å fortette byen (FFB) ved Joar Nango og Eystein Talleraas

Planlagt ferdigdato

28.02.2023

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Eirin Støen , KORO

Prosjektleder

Tor Sommerstad , Statsbyggt
Dina Bråthen , Statsbygg

Mottakerinstans

Nils Inge Aagnes , Ila fengsel og forvaringsanstalt
Christian Fjæra Eng , Ila fengsel og forvaringsanstalt
Thomas Osheim , Ila fengsel og forvaringsanstalt

¨
Varighet

Permanent

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Vår 2021


Oppstart

Høst 2021


Kunstplan godkjennes

Vår 2022


Gjennomføringsplaner godkjennes

Vår 2022


Produksjon av kunstprosjekter igansettes

Høst 2022


Utreomsprosjekt igansettes

Høst 2022


Formidling igansettes

Vinter 2022/23


Kunstprosjekter ferdigstilles