Holmestrand stasjon

I Holmestrand bygges det en unik jernbanestasjon som vekker stor interesse. Dypt inne i fjellet kommer en stasjonshall, med inngangspartier sentralt i byen og heis fra fjellplatået over. Til stasjonen utvikles det nå et større kunstprosjekt.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Hol­me­strand stas­jon

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Holmestrand stasjon. Fotograf: Gottlieb Paludan Architects (illustrasjon)
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Holmestrand stasjon

Om prosjektet

Holmestrand er kjent som byen under fjellet. Den gamle delen, med idylliske hus og småbåthavn, ligger ved foten av en bratt fjellvegg, vendt mot fjorden – men de fleste av områdets innbyggere bor oppe på fjellplatået. Nå skal jernbanestasjonen, tegnet av Gottlieb Paludan Architects i København, flyttes inn i fjellet. Stasjonen skal betjene et nytt dobbeltspor som går fra Holm til Nykirke, og legge til rette for hurtigtog.

Stasjonshallen er hele 250 meter lang, og vil ligge dypt inne i fjellet. Det vil bli adgang fra fjellplatået over via heis, og fra Holmestrand sentrum via en over hundre meter lang gangtunnel. Inngangsportalene vil etterligne fjellets kantede flater og være i hvit, umalt betong, og stå som kontrast til Holmestrands trebebyggelse.

Dette store og kostbare prosjektet vil få mye å si for Holmestrand både i nær fremtid og på lengre sikt. Stasjonen og jernbanelinjen har lagt beslag på store arealer i sentrum og delt byen i to. Når stasjonsområdet nå skal flyttes inn i fjellet, kan man tenke nytt om sentrumsutviklingen. Heisen, som bygges fra stasjonen og opp til Roveområdet, vil knytte kommunen sammen og gjøre det mulig for mange flere å ta seg til bysentrum til fots. Det nye dobbeltsporet, og på sikt hurtigtog, vil korte ned reisen til større byer omkring, og gjøre dagpendling mer attraktivt.

Kunstprosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2017.

Det er avsatt 3 millioner kroner til kunst for Holmestrand stasjonshall.

Fakta

Fakta

Kunstner
Planlagt ferdigstilt

30.06.2017

Prosjektansvarlig

Janicke Iversen, KORO
Dag Wiersholm, KORO (til 2015)

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Mikkel Wettre, KORO, utvalgsleder
Linus Elmes, KORO

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Martin Fadum, repr byggherre
Jan Ove Fjællingsdal, repr byggherre
Gertruud Kunst, repr Holmestrand kommune
Gunnar Sørensen, repr arkitekt

Byggherre

Jernbaneverket/JBV

Arkitekt

Gottlieb Paludan Architects

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Milepæler

Milepæler

 • September 2012
  Avtale kunstoppdrag med Jernbaneverket

 • Oktober 2012
  To konsulenter oppnevnt

 • Oktober 2012
  Kunstutvalg nedsatt

 • Mai 2014
  Kunstplan godkjent

 • Mai 2014
  Lukket konkurranse igangsatt

 • November 2014
  Juryering

 • Juni 2017
  Kunstprosjekt ferdigstilt

Relatert innhold

Del dette prosjektet