HL-senteret, Villa Grande

På Bygdøy i Oslo skal det oppføres et tilbygg til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) som holder til i Villa Grande. KORO er i gang med å utvikle et kunstprosjekt for det nye tilbygget som skal stå klart i 2021.

<em>Tilbygg til HL-senteret, Villa Grande</em>, . Fotograf: Transborder Studio AS
 

Om prosjektet

Det Oslo-baserte arkitektkontoret Transborder Studio har tegnet det nye bygget som totalt skal bestå av 740 m2 og inneholde utstillingsrom for temporære utstillinger, rom for undervisning og verksted samt garderobe og toaletter. Tilbygget blir «påkoblet» Ville Grande over to etasjer for å sikre en god flyt mellom de to byggene.

HL-senteret ble opprettet i 2001 og flyttet inn i Villa Grande i 2005. Senteret er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med spesielt fokus på Holocaust og andre folkemord, i tillegg til minoriteters vilkår i moderne samfunn. Det er ca. 45.000 personer som besøker senteret årlig, inkludert 7000 skoleelever.

Kunstprosjektet vil stå klart i forbindelse med realiseringen av det nye bygget i januar 2021.

Detaljer

Adresse

Huk aveny 56
0287 Oslo

Planlagt ferdigdato

31.01.2021

Prosjektansvarlig og kurator

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Stine Arnet Høyem

Mottakerrepresentant

Guri Hjeltnes , HL-senteret

Arkitekt

Øystein Rø , Transborder Studio AS

Byggherre

Anne Mette Raaholt , Statsbygg

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Vinter 2019


Statsbygg tildeler KORO kunstoppdrag

Vår 2019


Kunstutvalg etableres og tomt befares

Høst 2019


Kurator legger frem forslag til valg av kunstner

Vår 2020


Gjennomføring av forprosjekt ved invitert kunstner

Høst 2020


Kunstplan godkjennes og gjennomføring av kunstprosjekt igangsettes

Vår 2021


Produksjon av kunstprosjekt. Formidlingsplan utarbeides.

Høst 2021


Kunstprosjekt ferdigstilles.

Høst/vinter 2021


HL-senteres nybygg åpner og kunstprosjekt avdukes