Haukeland universitetssjukehus, Glasblokkene, fase II

Kunsten som skapes til Glasblokkene, altså det nye barne-, ungdoms- og kvinnesenteret ved Haukeland universitetssjukehus, henvender seg spesielt til de unge pasientene. I byggetrinn to er 11 kunstnere invitert til å utforme nye kunstprosjekter eller videreutvikle verkskonsepter fra første byggetrinn. I tillegg vil også eldre verk fra sykehusets kunstsamling restaureres og rekurateres i et samlet kunstfaglig grep for det nye sykehuskomplekset.

Glasblokkene ved Haukeland universitetssjukehus, Illustrasjon: Rambøll avd. arkitektur & landskap, KHR Arkitekter, PKA Arkitekter og Schønherr Landskapsarkitekter.

Om prosjektet

Det første av to bygg som huser det nye barne- og ungdoms- og kvinnesenteret på Haukeland universitetssjukehus åpnet i mai 2017. Bygningskomplekset som helhet kalles Glasblokkene. Når andre byggetrinn står ferdig i 2023, vil det markere et tidsskille både for pasienter og ansatte. Det nye senteret skal samle alle tilbud innen psykiatri og somatikk til de under 18 år, noe som er et nybrottsprosjekt i Norden. Barn og unge skal slippe å flytte rundt for å få utredning, behandling, skolegang og aktivitetstilbud. I stedet kommer ekspertene til pasienten.

Kunstprosjektene som inngår i Glasblokkene henvender seg spesielt til de unge pasientene, og planleggingen har tatt utgangspunkt i deres behov og opplevelse. En barnehånd skal kunne nå tak i ting, og barnets øyehøyde er brukt til å skalere ulike flater. I de grønne hagene vil landskapsarkitekter samarbeide med kunstnere om kunstverk som barn kan ha særlig interesse av.

Kunsten som realiseres for andre byggetrinn publiseres ved ferdigstillelse i 2023.

Les mer om kunstverkene som inngår i Glasblokkenes første byggetrinn her

Detaljer

Adresse

Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen

Fylke

Vestland

Kunstnere

Ida Carolyn Helland-Hansen
Anne Knutsdatter Wille
Edith Lundebrekke
Mari Røysamb
Ole Rosén
Hilde Hauan Johnsen
Bertil Greging
Inges Idee
Håkon Anton Fagerås

Planlagt ferdigdato

31.12.2023

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Jørgen Blitzner , KORO
Harald Fenn , KORO

Mottakerinstans

Helge Vidar Bergmann , programleder Glasblokkene
Anne-Jorunn Langeland , rådgiver Barneklinikken
Marte Kristine Jettestad , overlege Kvinneklinikken
Knut H. P. Opheim , leder Haukeland universitetssjukehus' kunstkomite

Arkitektkontor

Siri Rørholt , Rambøll Arkitekter / KHR Arkitekter / PKA Arkitekter / Schønherr

Byggherre

Haukeland universitetssjukehus

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til andre offentlige arenaer

Milepæler

Vinter 2017


Kunstplan for byggetrinn II godkjennes

Vår 2017


Glasblokkene byggetrinn I åpnes og kunstverkene avdukes

Høst/vinter 2018


Byggetrinn II settes i gang

Høst 2020/vår 2021


Lukket konkurranse, kunstprosjekt til hagene

Vår 2021/høst 2022


Alle kunstnere i produksjon

Vår/høst 2022


Montering av kunstverk ute og inne

Høst/vinter 2023


Alle nye kunstprosjekt ferdig