Haukeland universitetssjukehus, barne- og ungdomssenter, fase II

Kunstprosjektene for det nye barne- og ungdomssenteret ved Haukeland universitetssjukehus henvender seg spesielt til de unge pasientene.

 

Om prosjektet

Det første av to bygg som skal huse det nye barne- og ungdomssenteret på Haukeland sykehus åpnet i mai 2017. Når andre bygg står ferdig i 2023, vil det markere et tidsskille både for pasienter og ansatte. Det nye senteret skal samle alle tilbud innen psykiatri og somatikk til de under 18, noe som er et nybrottsprosjekt i Norden. Barnet skal slippe å flyttes rundt for å få utredning, behandling, skolegang og aktivitetstilbud. I stedet kommer ekspertene til barnet.

Kunstprosjektene for byggene henvender seg spesielt til de unge pasientene, og planleggingen har tatt utgangspunkt i deres behov og opplevelse. En barnehånd skal kunne nå tak i ting, og barnets øyehøyde er brukt til å skalere ulike flater. I de grønne hagene vil lanskapsarkitekter samarbeide med kunstnere om kunstverk som barn kan ha særlig interesse av.

Kunstprosjektene i andre byggefase vil bli presentert når senteret står ferdig i 2023.

Les mer om kunstverkene som inngår i det nye barne- og ungdomssykehusets første byggetrinn her

Detaljer

Adresse

Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen

Kunstnere

Edith Lundebrekke
Håkon Anton Fagerås
Mari Røysamb
Ole Rosén

Planlagt ferdigdato

30.06.2023

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Jørgen Blitzner , KORO, kunstutvalgets leder
Harald Fenn , KORO, kurator

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Britt Skadberg , Haukeland universitetssykehus, klinikkdirektør ved Barneklinikken, mottakerrepresentant
Siri Larsen , Haukeland universitetssykehus, avdelingssjef klinisk helsevern for barn- og unge, mottakerrepresentant
Siri Rørholt , Rambøll Arkitekter AS, arkitekt
Lars-Petter Smidt , Haukeland universitetssykehus, prosjektleder utbygging

Byggherre

Haukeland universitetssykehus

Arkitektkontor

KHR arkitekter

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Vinter 2016


Kunstplan fase to godkjennes

Vinter 2016


Alle kunstprosjekter fase en ferdigstilles

Vår 2017


Produksjon av enkeltverker igangsettes for fase to

Vår 2017


Nytt barne- og ungdomssenter fase en åpnes og kunstverkene avdukes

Høst 2019


Åpen prekvalifisering for kunstprosjektet til hagene

Høst 2020


Valg av kunstnere til lukka konkurranse om kunst til hagene

Sommer 2023


KORO ferdigstiller alle kunstprosjekter