Grubbegata 1, Fiskeridepartementet og Kultur- og kirkedepartementets idrettsavdeling

Travelling form IV, Bård Breivik. Fotograf: Jiri Havran

Detaljer

Adresse

Grubbegata 1, 0179 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstnere

Arvid Sveen
Dag Alveng
Bård Breivik
Nina Bang
Harald Fenn
Mette Tronvoll
A K Dolven

Ferdigstilt dato

19.02.2001

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn
Eivind Furnesvik

Fagkomite

Anne Knutsen
Tina Jonsbu
Terje Roalkvam

Arkitektkontor

4B Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for besøkende

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk