Brann- og redningsskolen på Fjelldal i Troms og Finnmark

Som nasjonalt kompetansesenter for utdanning av brann- og redningspersonell gjennomgår Norges brannskole en omfattende utvidelse. En ny fagskole med om lag 300 studieplasser er i etableringsfasen. KORO er i gang med å utvikle et kunstprosjekt med relevans for den nye utdanningsinstitusjonens spesialiserte fagfelt.

En ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell er i etableringsfasen.. Fotograf: DSB / Brannskolen
En ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell er i etableringsfasen.. Fotograf: DSB / Brannskolen

Om prosjektet

Norges brannskole er Norges nasjonale utdanningsinstitusjon for kommunalt brann- og feierpersonell, grunnlagt og etablert i Oslo i 1942. Skolen har siden 1993 vært lokalisert på Fjelldal i Tjeldsund kommune i Nordland.

I tillegg til eksisterende fasiliteter på brannskolens område etableres nå en omfattende infrastruktur for øvelser, samt en ny landsdekkende fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell i Norge. Det skal være plass til 240 fagskolestudenter samt 80 kurselever når den nye utdanningsinstitusjonen åpner dørene.

Forventet ferdigstillelse av KOROs kunstprosjekt er januar 2024.

Nærmere presentasjon av kunsten presenteres ved ferdigstillelse.

Detaljer

Adresse

Erling Johannessens vei 1, 9441 Fjelldal

Fylke

Nordland

Planlagt ferdigdato

31.01.2024

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Monica Takvam , KORO

Mottakerinstans

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fagskole for brann- og redningspersonell

Arkitektkontor

Lerche Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Vår 2022


Oppstart

Høst 2022


Kunstplan godkjennes

Vår 2023


Gjennomføringsplan godkjennes / produksjon igansettes

Høst 2023


Produksjon og montering

Høst 2023


Formidling igangsettes

Vinter 2023/24


Kunstprosjekt ferdigstilles