Campus Ås

Utbyggingen av Campus Ås, med flyttingen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen fra Adamstuen i Oslo, er så langt en av de største i universitets- og høyskolesektoren i Norge. Utendørs reflekterer kunsten hele virksomheten på campus, mens kunsten innendørs knytter seg tettere til veterinærfaget. Totalt bidrar 21 kunstnere med ny kunst. I tillegg blir det overflyttet ni større og mer enn 50 mindre kunstverk, som grafiske blad, skulpturer og rektorportretter fra Adamstuen.

 

Om prosjektet

Campus Ås er universitetsområdet til NMBU − Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Når universitetets veterinærutdanning og det selvstendige Veterinærinstituttet flytter til Ås blir dette Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø-, biovitenskap og landskap. Campus Ås består av parker og landlige grøntarealer med blant annet de monumentale Urbygningen og Tårnbygningen,  påbegynt henholdsvis 1898 og 1921 og utført i stein. Når byggeprosjektet er ferdig er området tilført tre nye større bygninger: Veterinærbygget, som rommer de to institusjonene Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet, Bikuben og Ås Gård. Den nye Uraksen  – landskapsdraget fra Urbygningen til Nordskogen tilfører området et stort utendørs rom med ulike skulpturelle uttrykk som innbyr til en kunstvandring i det fri.

Kunstvandring i Uraksen
Det største enkeltverket i Uraksen er en bronseskulptur av den tyske kunstneren Kathrin Schlegel, som vant den åpne prekvalifiseringen i 2016. Skulpturen er basert på et lav som er hentet fra det gamle tuntreet som står på campus. Den monumentale skulpturen kom på plass sommeren 2020 på plenen utenfor bygningen som har fått navnet Bikuben.  I taket i Bikubens foaje er et glassverk av Marte Johnslien montert.

Når vi går videre i Uraksen finner vi også nye verk av Daniel Dewar (UK) & Gregory Gicquel (FR) i marmor, kunstnerduoen Aurora Sander (Ellinor Aurora Aasgaard og Bror Sander Berg Størseth) har gjort en liten skulpturgruppe i stål og Gunvor Nervold Antonsen har utført store verk av ulike treslag. En innkjøpt bronseskulptur av Lars Morell har også fått sin plass her. I tillegg flyttes bronseskulpturer av Skule Waksvik, Fritz Røed og Merete Sejersted Bødtker fra Adamstuen.

I Nordskogen kommer det tre temporære kunstprosjekt av Hanan Benammar, Maren Dagny Juell og Bjørn Mortensen, og ved Ås gård er en større skulptur av Steinar Haga Kristiansen i sort larvikitt kommet på plass.

De nyproduserte kunstverkene vil sammen med de overflyttede skulpturene etablere en kunstvandring på campus – fra Carl Nesjar utenfor Aud Max til Steinar Haga Kristensen ved Ås gård.

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen
Innendørs er en rekke store kunstverk fordelt på byggets to brukerinstitusjoner Veterinærutdanningen NMBU med smådyr- og hesteklinikk, og Veterinærinstituttet. To nyproduserte kunstprosjekter er integrert med arkitekturen i hver av bygningene. Kunstnerduoene bak prosjektene ble valgt etter to lukkede konkurranser i 2015, der til sammen 13 kunstnere var invitert.

På fondveggen i Veterinærinstituttets inngangsområde har Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen oppført et monumentalt og fragmentert tresnitt. I tillegg har de laget en glassvitrine med 36 ulike grafiske trykk til kantinen. Et par etasjer oppover hos Veterinærinstituttet har et glassmaleri fra 1988 av Håkon Bleken fått ny plassering. I dobbelthøyt rom med store vinduer ut mot Uraksen har Anders Smebye laget et monumentalt veggmaleri, og utført skulpturer som henger fra taket. Verket vil være synlig fra utsiden.

Allerede i inngangspartiet ved Veterinærhøgskolen møtes vi av et monumentalt arbeid av Elise Storsveen og Jon Gundersen, i form av et stort gulvarbeid utført i terrazzo.  Når vi løfter blikket oppover i etasjene ser vi ti vegghengte stålbokser i varierende størrelser, også signert Storsveen og Gundersen. Boksene inneholder assemblager av skjeletter, undervisningsmateriell, glasskolber, rester og minner fra samlingen til den gamle Veterinærhøgskolen. Apichaya Wanthiang har utført et stort veggmaleri i et dobbelthøyt rom vendt ut mot Uraksen, mens Lotte Konow Lund har laget en stor veggtegning rett på en seks meter høy betongvegg i Vandrehallen. Det monteres to innkjøpte fargefotografier av Sandra Mujinga utenfor biblioteket, mens eldre verk av Sidsel Paaske (utført av Gro Jessen), Jon Gundersen, Frøydis Haavardsholm, Anneli Rodin, Skule Waksvik, Gunnar Torvund, Marianne Riseng med flere, tas med fra Adamstuen og får ny plassering.

I  fotoprosjektet Blikk på Ås, montert i Ås gård og på Veterinærhøgskolen, følger kunstner Line B. Løkken flytte- og omstillingsprosessen over flere år. Kunstneren gir her sin visuelle tolkning av sted og aktivitet både på Adamstuen og på Ås.

Vil du dykke enda lengre inn i prosessen? Følg disse lenkene:

Detaljer

Adresse

Campus Ås, 1432 ÅS

Planlagt ferdigdato

01.04.2021

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn , KORO

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Trond Hugo Haugen , Utvalgsleder
Robert Johansson

Tidligere medlemmer av kunstutvalget

Christian Montarou , Mottakerrepresentant, NMBU
Kjersti Høglund , Statsbygg
Arne Flåøyen , Mottakerrepresentant, Veterinærinstituttet
Sunniva P. Brajkovic , Supplerende mottakerrepresentant, student NMBU, under juryering Uraksen Sør
Tine Karlsvik , Supplerende mottakerrepresentant, student NMBU, under juryering Inngang NMBU / Veterinærinstituttet
Mette Løvvig Nordhus , Statsbygg

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Ida Skaar , Mottakerrepresentant, Veterinærinstituttet
Linn Madeleine Kjos Egedal , Mottakerrepresentant, student NMBU
Eva Kvandal , Statsbygg
Rolf Erik Wahlstrøm , Arkitekt PG Campus Ås (Fabel arkitekter)
Kristin Kreul , NMBU

¨
Varighet

Permanent

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Mai 2014


Oppstartsmøte kunstutvalg

Godkjent 2014


Delkunstplan fotoprosjekt Adamstuen/ Ås

Godkjent 2015


Delkunstplan Inngang (integrert kunst)

2015


Lukket konkurranse, Inngang NMBU, Veterinærinstituttet

Godkjent 2016


Kunstplan Ny kunst til Campus Ås

2016


Åpen prekvalifisering utendørsverk Uraksen Sør

2018


Valg av kunstner Uraksen Sør

2019


Kunstverk i produksjon

Vår 2020


Ferdigstillelse av kunstverk i inngangspartiet, Veterinærinstituttet

Sommer 2020


Montering av Kathrin Schlegels utendørs bronseskulptur

Sommer 2020


Terrazzogulv til Veterinærhøgskolen ferdig

Sommer og høst 2020


Montering av innkjøpte skulpturer til Uraksen

Høst 2020


Montering av eldre KORO-verk fra Adamstuen

Høst 2020


Overflytting av Veterinærhøgskolens egne skulpturer fra Adamstuen

2021


Forventet ferdigstillelse