Campus Ås

Utbyggingen av Campus Ås, som etter planen skal fullføres i 2020, er en av de største i universitets- og høyskolesektoren i Norge. Det er satt av 17,1 millioner kroner til kunst.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Cam­pus Ås

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Operasjon av hest, Campus Adamstuen., Bildet er tatt som profilbilde for SportFaMed , NMBU. Fotograf: Lillian Andersen/NMBU
 • Utsnitt av skisse til Veterinærinstituttet., Marthe Karen Kampen, Johannes B. Hansen. Fotograf: KORO
 • Eksempel på tresnitt til Veterinærinstituttet, 2019, Marthe Karen Kampen, Johannes B. Hansen. Fotograf: Marthe Karen Kampen, Johannes B. Hansen
 • Universitetsområdet, daværende Norges Landbrukshøgskole, ca. 1938., NMBU Fotoarkiv. Fotograf: Norsk Luftfoto A/S
 • Operasjon av hest, Campus Adamstuen., Bildet er tatt som profilbilde for SportFaMed , NMBU. Fotograf: Lillian Andersen/NMBU
 • Silent Codes, 2012, Lars Morell. Fotograf: Lars Morell
 • Fra arbeidet i Smia til kunstnerne, Elise Storsveen og Jon Gundersen. Fotograf: KORO
 • Illustrasjon av verk i terrazzo, Veterinærbygget, 2018, Elise Storsveen og Jon Gundersen. Fotograf: Fabel Arkitekter
 • Modell av verk til Uraksen Sør, 2019, Kathrin Schlegel. Fotograf: KORO
 • Illustrasjon av verk til Uraksen Sør, 2018, Kathrin Schlegel. Fotograf: Kathrin Scklegel Studio
 • Humans, On the Other Hand, Lied Easily and Often (2), 2016, Sandra Mujinga. Fotograf: Christina Leithe Hansen
 • Utsnitt av plassering av kunst på Campus Ås, mars 2016., OpenStreetMap. Fotograf: Fredrik Raddum og Werner Zellien / KORO og Håkon Sparre / NMBU.
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Campus Ås

Om prosjektet

Campus Ås er universitetsområdet til NMBU − Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Når universitetets veterinærutdanning og det selvstendige Veterinærinstituttet flytter fra Adamstuen i Oslo til Ås blir dette Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø-, biovitenskap og landskap. Campus Ås består av parker og landlige grøntarealer med flere bygg, blant annet de monumentale steinbygningene Urbygningen og Tårnbygningen, som ble påbegynt i henholdsvis 1898 og 1921. Når utbygningen er ferdig er området tilført tre nye større bygg: Veterinærbygget, Fellesbygget og Ås Gård, samt den nye Uraksen – landskapsdraget fra Urbygningen til Nordskogen.

Til sammen 21 kunstnere bidrar med ny kunst til Campus Ås. Utendørs reflekterer kunsten hele virksomheten på campus, mens kunsten innendørs knytter seg tettere til veterinærfaget. I tillegg blir det overflyttet ni større og mer enn 50 mindre kunstverk, hovedsakelig grafiske blad og rektorportretter.

Kunsten utendørs
Største enkeltverk i Uraksen blir en bronseskulptur av den tyske kunstneren Kathrin Schlegel, som det ble inngått avtale med etter en åpen prekvalifisering i 2016. Skulpturen er basert på et lav som er hentet fra dagens gamle tuntre på campus. Bronseskulpturen blir tre meter høy og fem meter bred, og blir støpt i Düsseldorf. Våren 2020 kommer den på plass på plenen utenfor det kommende Fellesbygget. Bygget inneholder kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier og vil bli et sentralt samlingspunkt. I  taket over inngangspartiet til Fellesbygget vil det komme et verk av Marte Johnslien.

I Uraksen kommer det også nye verk av Daniel Dewar (UK) & Gregory Gicquel (FR), kunstnergruppen Aurora Sander (Ellinor Aurora Aasgaard og Bror Sander Berg Størseth) og Gunvor Nervold Antonsen, samt et innkjøp av en bronseskulptur av Lars Morell. Sistnevnte verk er tidligere vist på Palais de Tokyo, Paris og Museum of Contemporary Art, Antwerp og skal nå få fast plassering ved Hasselbakken i Uraksen. I tillegg flyttes verk av Skule Waksvik, Fritz Røed og Merete Sejersted Bødtker fra Adamstuen og hit.

I Nordskogen kommer det tre temporære kunstprosjekt av Hanan Benammar, Maren Dagny Juell og Bjørn Mortensen, og ved Ås gård en større skulptur av Steinar Haga Kristiansen i sort larvikitt.

Sammen med den eksisterende kunsten ute, vil disse nye verkene etablere en kunstvandring på campus – fra Carl Nesjar utenfor Aud Max til Steinar Haga Kristensen ved Ås gård.

Kunsten innendørs
Innendørs i Veterinærbygget vil det komme flere kunstverk fordelt på byggets to brukerinstitusjoner Veterinærutdanningen NMBU med smådyr- og hesteklinikk, og Veterinærinstituttet. Her skal to store kunstprosjekter, som for tiden er under produksjon, integreres med arkitekturen. Kunstnerduoene bak disse prosjektene ble valgt ut etter to konkurranser i 2015 der til sammen 13 kunstnere var invitert.

På fondveggen i Veterinærinstituttets inngangsområde skal kunstnerne Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen oppføre et stort og fragmentert tresnitt. Veggen er nær 17 meter høy og 12 meter bred. I tillegg skal de lage en glassboks med over femti ulike grafiske trykk til kantinen.

Kunstnerne Elise Storsveen og Jon Gundersen arbeider med et stort gulvarbeid støpt i terrazzo til inngangsområdet for Veterinærutdanningen, vendt mot Uraksen. Verket blir 16 meter langt og støpt på stedet. I tillegg kommer ti vegghengte stålbokser i varierende størrelser, montert fra første etasje og oppover. Her har kunstnerne lagd assemblager av skjeletter, undervisningsmateriell, glasskolber, rester og minner fra samlingen til tidligere Veterinærhøgskolen på Adamstuen.

Hos Veterinærutdanningen vil Apicahya Wanthiang utføre et stort veggmaleri i et dobbelthøyt rom vendt ut mot Uraksen, mens Lotte Konow Lund vil utføre en veggtegning rett på en 6 meter høy betongvegg i Vandrehallen. Det monteres to innkjøpte fargefotografier av Sandra Mujinga ved hesteklinikken, mens verk av Sidsel Paaske (utført av Gro Jessen), Jon Gundersen, Frøydis Haavardsholm, Anneli Rodin, Skule Waksvik, Gunnar Torvund, Marianne Riseng med flere blir tatt med fra Adamstuen. I tillegg overflyttes en samling med 16 malte rektorportretter og flere mindre grafiske blad.

Hos Veterinærinstituttet får et glassmaleri fra 1988 av Håkon Bleken ny plassering. I dobbelthøyt rom vendt ut mot Uraksen vil det komme flere takhengte tekstiler av Anders Smebye.

I det igangsatte fotoprosjektet Blikk på Ås, som blir montert i Ås gård og i Veterinærbygget,   følger kunstner Line B. Løkken flytte- og omstillingsprosessen over flere år. Kunstneren gir her sin visuelle tolkning av sted og aktivitet både på Adamstuen og på Ås.

Vil du dykke enda lengre inn i prosessen? Følg disse lenkene:

 • Urbygningen ble rehabilitert i 2016. Kunstprosjektene i den forbindelse kan du lese om her.
 • Kunstprosjektet til Campus Ås vil stå ferdig i 2020. Her kan du lese mer om kunstplanen.
 • Her kan du lese om prekvalifiseringen som ble lyst ut for Uraksen Sør i 2016.
 • Følg byggeprosjektet til Statsbygg på Facebook
 • Video om  arkitekturen på nye Campus Ås her:

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Campus Ås, 1432 ÅS

Planlagt ferdigstilt

01.09.2020

Prosjektansvarlig
Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Trond Hugo Haugen, Utvalgsleder
Robert Johansson

Tidligere medlemmer av kunstutvalget

Christian Montarou, Mottakerrepresentant, NMBU
Kjersti Høglund, Statsbygg
Arne Flåøyen, Mottakerrepresentant, Veterinærinstituttet
Sunniva P. Brajkovic, Supplerende mottakerrepresentant, student NMBU, under juryering Uraksen Sør
Tine Karlsvik, Supplerende mottakerrepresentant, student NMBU, under juryering Inngang NMBU / Veterinærinstituttet
Mette Løvvig Nordhus, Statsbygg

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Ida Skaar, Mottakerrepresentant, Veterinærinstituttet
Linn Madeleine Kjos Egedal, Mottakerrepresentant, student NMBU
Eva Kvandal, Statsbygg
Rolf Erik Wahlstrøm, Arkitekt PG Campus Ås (Fabel arkitekter)
Kristin Kreul, NMBU

Varighet

Permanent

Program

Kunst til statlige nybygg

Milepæler

Milepæler

Campus Ås

Milepæler

 • Mai 2014
  Oppstartsmøte kunstutvalg

 • Godkjent 2014
  Delkunstplan fotoprosjekt Adamstuen/ Ås

 • Godkjent 2015
  Delkunstplan Inngang (integrert kunst)

 • 2015
  Lukket konkurranse, Inngang NMBU, Veterinærinstituttet

 • Godkjent 2016
  Kunstplan Ny kunst til Campus Ås

 • 2016
  Åpen prekvalifisering utendørsverk Uraksen Sør

 • 2018
  Valg av kunstner Uraksen Sør

 • 2020
  Forventet ferdigstillelse av byggeprosjekt

Del dette prosjektet