Campus Ås

Utbyggingen av Campus Ås, som etter planen skal fullføres i 2020, er den største i universitets- og høyskolesektoren i Norge. Det er satt av 17,1 millioner kroner til seks store kunstprosjekter fordelt på tre bygg.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Cam­pus Ås

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
  • Operasjon av hest, Campus Adamstuen., Bildet er tatt som profilbilde for SportFaMed , NMBU. Fotograf: Lillian Andersen/NMBU
  • Utsnitt av skisse til Veterinærinstituttet., Marthe Karen Kampen, Johannes B. Hansen. Fotograf: KORO
  • Universitetsområdet, daværende Norges Landbrukshøgskole, ca. 1938., NMBU Fotoarkiv. Fotograf: Norsk Luftfoto A/S
  • Utsnitt av plassering av kunst på Campus Ås, mars 2016., OpenStreetMap. Fotograf: Fredrik Raddum og Werner Zellien / KORO og Håkon Sparre / NMBU.
  • Operasjon av hest, Campus Adamstuen., Bildet er tatt som profilbilde for SportFaMed , NMBU. Fotograf: Lillian Andersen/NMBU
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Campus Ås

Om prosjektet

Campus Ås er universitetsområdet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Når universitetets veterinærutdanning og det selvstendige Veterinærinstituttet i 2019 flytter fra Adamstuen i Oslo til Ås blir dette Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø-, biovitenskap og landskap.

Campus Ås består av parker og landlige grøntarealer med flere bygg, blant annet de monumentale steinbygningene Urbygningen og Tårnbygningen, som ble påbegynt i henholdsvis 1898 og 1921. Når utbygningen er ferdig er området tilført tre nye større bygg: Veterinærbygget, Fellesbygget og Ås Gård, samt det nye landskapsdraget Uraksen.

Den nye kunsten vil fordele seg utendørs langs Uraksen og innendørs. Inne vil den først og fremst sette sitt preg på Veterinærbygget, men også i Fellesbygget og Ås gård er det planlagt nye kunstverk. Kunsten utendørs vil reflektere hele virksomheten på Campus Ås mens kunsten innendørs knytter seg nærmere veterinærfaget.

To av kunstprosjektene skal integreres med arkitekturen i Veterinærbygget og er for tiden under arbeid. På fondveggen i Veterinærinstituttets inngangsområde skal kunstnerne Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen oppføre et stort og fragmentert tresnitt. Kunstnerne Elise Storsveen og Jon Gundersen arbeider på sin side med et gulv- og veggprosjekt til det største inngangsområdet for veterinærutdanningen. De to kunstnerduoene ble valgt ut etter to konkurranser der til sammen 13 kunstnere deltok.

Ute på universitetsområdet vil flere store kunstverk se dagens lys, og det etableres en kunstvandring mellom Ås gård som vandringens ene pol, via flere verk i Nordskogen som skal leve med naturen, forbi Veterinærbygget og til slutt et større markant kunstverk i Uraksen Sør – før vandringen kobler seg på den eksisterende kunsten i parken ved Urbygningen.

I tillegg kommer det også igangsatte fotoprosjektet Blikk på Åshvor kunstner Line B. Løkken følger flytte- og omstillingsprosessen over flere år og gir sin visuelle tolkning av sted og aktivitet både på Adamstuen og på Ås.

Kunstprosjektet vil stå ferdig i 2020. Her kan du lese mer om kunstplanen på Campus Ås.

En prekvalifisering for kunstprosjektet i Uraksen er lyst ut her.

I 2016 ble rehabiliteringen av Urbygningen ferdigstilt. Kunstprosjektene i denne kan du lese om her.

Følg byggeprosjektet til Statsbygg på Facebook.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Campus Ås, 1432 ÅS

Planlagt ferdigstilt

01.09.2020

Prosjektansvarlig
Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Trond Hugo Haugen, Utvalgsleder
Robert Johansson

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Christian Montarou, Mottakerrepresentant, NMBU
Ida Skaar, Mottakerrepresentant, Veterinærinstituttet
Linn Madeleine Kjos Egedal, Mottakerrepresentant, student NMBU
Kjersti Høglund, Statsbygg (til 31.12.2014)
Eva Kvandal, Statsbygg
Rolf Erik Wahlstrøm, Arkitekt PG Campus Ås (ØKAW arkitekter)

Varighet

Permanent

Program

Kunst til statlige nybygg

Milepæler

Milepæler

Campus Ås

Milepæler

  • Oppstartsmøte kunstutvalg

  • Forventet ferdigstillelse av byggeprosjekt

Del dette prosjektet