KORO
utlyser

Kuratoroppdrag til Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo

Det planlagte bygget for livsvitenskap, kjemi og farmasi – Livsvitenskapsbygget – ved Universitetet i Oslo skal bygges av Statsbygg på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Byggearbeidene starter i januar 2019.

KORO skal gjennomføre et omfattende kunstprosjekt i forbindelse med byggingen av nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Det søkes to til tre kuratorer til prosjektet. Kuratorene vil inngå i team sammen med KOROs prosjektleder. Kunstprosjektet har en økonomisk ramme på 39,9 millioner kroner.

Om prosjektet
Det planlagte bygget for livsvitenskap, kjemi og farmasi – Livsvitenskapsbygget skal bygges av Statsbygg på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Byggearbeidene starter i januar 2019 og ferdigstillelse er desember 2024. Med sine 66 700 m2 blir Livsvitenskapsbygget Norges største enkeltstående universitetsbygg.

Bygget skal ligge i Gaustadbekkdalen med kort avstand for universitetes  forskningsmiljøer og for sentrale samarbeidspartnere; som Oslo universitetssykehus og næringslivsklynger, som skal kunne benytte seg av byggets fasiliteter.

Bygget skal som det første i Norge bygges ut fra et prinsipp om utforming og løsninger som kan fremme tverrfaglig forskning, undervisning og innovasjon. Begrepet «livsvitenskap» dekker vitenskapelige retninger som studerer strukturen, oppbyggingen og funksjonen av levende organismer og samkjører hovedsakelig biologi og medisin med andre fag som kjemi, statistikk, matematikk, informatikk og farmasi.

Ved det nye Livsvitenskapsbygget skal det ifølge UiO foregå utstrakt tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid som skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål. Bygget med sin moderne utstyrspark skal være en ressurs for hele Osloregionen.

Søknadskriterier
KORO søker kuratorer som er interessert i og motivert for å jobbe med kunst til Livsvitenskapsbygget. Søkere må ha solid kunstfaglig kompetanse og erfaring med å kuratere og produsere kunstprosjekter i offentlige rom. De som søker må ha dokumentert kuratorpraksis, gode kommunikasjonsferdigheter, erfaring med kunstformidling og god gjennomføringsevne. Søker må være innstilt på – og trives med – å jobbe i team.

Aktiv og involverende dialog med representanter for universitetet, arkitekt, byggherre og andre involverte blir viktig under hele forløpet, slik at forankring av kunsten og fremdrift i prosjektet sikres på en god måte.

Nøkkeloppgaver

  • utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
  • jobbe frem en plan for kunst som kan bety et kvalitativt og relevant tilskudd for studenter, ansatte, gjester og et bredere publikum
  • utvikle tett og god dialog med samarbeidspartnerne i kunstprosjektet
  • kontinuerlig å følge opp kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner

  • kunstfaglig bakgrunn på mastergradsnivå
  • dokumentert kuratorpraksis
  • gode evner innen organisering, kommunikasjon og formidling

Arbeidsperiode: 

Fra januar 2019 til prosjektet avsluttes i desember 2024.

Søknadsfrist: 10. desember 2018.
Søknaden skal inneholde motivasjonstekst. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

For spørsmål om oppdraget, kontakt direktør Svein Bjørkås, tlf. 991 63 991, epost sbj@koro.no.

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Gaustadbekkdalen
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Kontaktperson

Svein Bjørkås

E-post
Telefon

99163991

Prosjektbudsjett

39 900 000 NOK

Søknadsfrist

10.12.2018