Utlysning av to oppdrag som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder, Hogsnes sykehjem i Tønsberg.

Tønsberg kommune bygger nytt sykehjem på Hogsnes. Kunstprosjektet skal ha to kunstkonsulenter hvorav en skal være kunstfaglig prosjektleder og lede arbeidet i kunstutvalget.

Tønsberg kommune bygger nytt sykehjem på Hogsnes, skal stå ferdig sommeren 2021, arkitekt: Norconsult AS.

Utlysning av to oppdrag som kunstkonsulenter til kunstprosjektet ved Hogsnes sykehjem i Tønsberg kommune i Vestfold.

Tønsberg kommune bygger nytt sykehjem på Hogsnes. Sykehjemmet skal ha 120 sykehjemsplasser fordelt på 14 avdelinger og dagsenter, i tillegg til administrasjon, cafe og tekniske funksjoner. Bygget består av to hovedetasjer hvor den arkitektoniske hovedidèen er sentrale «hovedgater» med sykehjemsavdelinger som «nabolag». Uteanlegget skal bygges for personer i alle aldre. En sentral filosofi for prosjektet er at det skal være attraktivt for befolkningen i området og barnehagen som ligger i umiddelbar nærhet.

Bygget skal stå ferdig sommeren 2021.

Arkitekt: Norconsult AS

Bygget er på ca. 14.000 kvm, med to hovedetasjer i tillegg til underetasje og 3. etasje med tekniske rom og birom.

Byggebudsjettet er på kr 552 mill og det er avsatt kr 2,75 mill. til kunstprosjekt hvorav 10 – 15% vil bli avsatt til kunstkonsulenter.

Kunstprosjektet ved Hogsnes sykehjem skal ha to kunstkonsulenter som skal samarbeide om det kunstfaglige innholdet i prosjektet.

Kunstkonsulent 1 skal være kunstfaglig prosjektleder og lede arbeidet i kunstutvalget.

Det vil bli søkt om tilskudd fra KORO.

For ytterligere informasjon kontakt: Ingvild Hersvik, Rådgiver Tønsberg kommune

Mob. 97 54 88 82, Epost: ingvild.hersvik@tonsberg.kommune.no

Eller Kristin Røed, daglig leder Vestfold Kunstsenter

Mob. 95 70 11 68. Epost: dagligleder@vestfoldkunstsenter.no

Søknadsfristen er satt til 11.03.2019

Dersom du er interessert i å søke på dette oppdraget, ber vi deg returnere denne e-post til Vestfold Kunstsenter post@vestfoldkunstsenter.no med teksten:

Jeg søker oppdrag som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder ved Hogsnes sykehjem i Tønsberg kommune i Vestfold.

Begrunn kort din motivasjon for prosjektet, legg ved CV og signere med fullt navn.

———————————————————————————————

Denne meldingen er sendt deg gjennom Kunstsentrenes nettverk av kunstkonsulenter og/eller grunnet din oppføring i KOROs konsulentregister.

Dersom du ikke ønsker å motta flere slike meldinger/stå oppført i registeret, vennligst meld dette til Kunstsenteret i ditt fylke og/eller til post@koro.no

Fylke

Vestfold

Prosjektadresse

Vestfold
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Vestfold Kunstsenter

Utlysers adresse

Øvre Langgate 28
3110 Tønsberg

Kontaktperson

Kristin Røed

Telefon

957 01 168

Prosjektbudsjett

275 000 NOK

Søknadsfrist

11.03.2019