Utlysning av konsulentoppdrag, Kverndalen bo- og dagsenter

Skien kommune skal bygge nytt sykehjem i Kverndalen. Området ligger i nordre del av byens sentrumsområde. Sykehjemsprosjektet vil bli koordinert med andre byutviklingsprosjekter.

Utlysning av konsulentoppdrag, Kverndalen bo- og dagsenter

Om prosjektet:

Kverndalen bo- og dagsenter

Sykehjem i byen
Skien kommune skal bygge nytt sykehjem i Kverndalen. Området ligger i nordre del av byens sentrumsområde. Sykehjemsprosjektet vil bli koordinert med andre byutviklingsprosjekter som utvikler, oppgraderer og fornyer denne bydelen.

Uteområdet
Sykehjemmet får nærhet til bydelens parker, gater, butikker og trafikknutepunkt. Dette vil danne basis for sykehjemmets uteområde sammen med mindre spesielt tilrettelagte hageanlegg og/eller gårdsrom tilknyttet sykehjemsbygget. Sykehjemmet vil være en integrert del av byens nærmiljø og det vil legges til rette for sambruk av aktivitetsrom og uteområde med byens innbyggere.

Nærmiljøet
Synergieffekter med nærmiljøet blir viktig. Det vil derfor bli tilrettelagt for noe næringsareal i sykehjemsbygget. Fellesareal med ulike aktivitetsrom vil bli åpent for bruk til ulike formål for beboere og andre i nærområdet. Slik kan sykehjemmet bidra til å aktivisere en bydel, samtidig som det drar nytte av omgivelsene og tilbudene nærområdet byr på. Det er foreløpig ikke bestemt hvilken type næringsvirksomhet som skal inn i bygget, men det vil blant annet bli tilrettelagt for kafé og virksomhet som kan komme både byen og sykehjemmet til gode.

Boenheter
Sykehjemmet får 128 beboerrom. Åtte av rommene er for par som ønsker å bo sammen eller personer som trenger mange tekniske hjelpemidler. Det betyr at sykehjemmet totalt har 136 plasser. Hver boenhet vil bestå av åtte rom med egne bad og felles spise- og oppholdsrom. To boenheter utgjør en avdeling, som deler kjøkken og andre fellesfunksjoner for daglig drift. Det blir tilgang til terrasser fra hver boenhet. Terrassene vender ut mot et indre gårdsrom, med utsikt til hagen og omliggende bygninger. Boenhetene, med tilhørende stuer og fellesfunksjoner, anses som beboernes private områder

Fellesarealer
Første etasje vil benyttes til tjenesterelaterte aktiviteter, beboere og deres besøkende. Samtidig vil det være tilgjengelig for personer i nærmiljøet som ønsker å delta på åpne arrangementer, eller bare komme innom for å slappe av. Her blir det stuer, rom og arealer for fellessamlinger, arrangementer og ulike aktiviteter. Hovedinngangen ligger sentralt i første etasje med dører ut til hagen og mot Kongensgate. Inngangen fra hagen er tilgjengelig for syklende og gående fra Kverndalsgata. Utenfor inngangen mot Kongensgate, blir det korttidsparkering for av- og påstigning. Det vil være resepsjon, informasjonstavle og garderobe i tilknytning til hovedinngangen.

Dagaktivitetssenter
Det tilrettelegges for dagaktivitetssenter for 30 personer i første etasje i sydfløyen. Dette er lyse og åpne arealer som blir tilgjengelig direkte fra hovedinngangen. Dagaktivitetssenteret består av tre stuer og kjøkkenløsning. Det har ulike aktivitetsrom som leserom og bibliotek, trimrom, spa og sanserom, musikk- og sermonirom og hvilerom.

Aktivitetsrommene er også tilgjengelig for de som bor på sykehjemmet. Det blir direkte utgang til hagen fra dagaktivitetssenteret.

For mer informasjon om prosjektet, se www.skien.kommune.no/nyttsykehjem

Detaljprosjektering er planlagt i 2019 og oppstart bygging våren 2020. Oppstart drift er planlagt høsten 2022.

Kunstbudsjett:             3 000 000 NOK*

Byggherre:                   Skien kommune

Arkitekt:                      Børve og Borchenius Arkitekter

Framdrift:                    Oppstart medio 2019. Ferdigstilling 2022.

 

*Budsjett for kunstprosjektet er ikke endelig fastsatt da anbud for hele byggeprosjektet ikke er avklart. Kunstbudsjett er et forsiktig anslag basert på erfaringer fra tilsvarende prosjekter.

 

Hvem søker vi:

Vi søker etter en kunstkonsulent eller et kunstkonsulentteam med erfaring fra liknende prosjekter med fokus på integrerte kunstprosjekter, og med evne til å kommunisere godt med ulike faggrupper.

 

 

 

Søknadsfrist:

  1. mars 2019

 

Kontaktperson i Skien kommune er Ingrid Betten

ingrid.betten@skien.kommune.no/ tlf. 478 06 480

 

Søknader med CV sendes til post@telemarkkunstsenter.noog merkes «Søknad konsulentoppdrag, Kverndalen bo- og dagsenter».

 

 

Fylke

Telemark

Prosjektadresse

Skien Kommune
3701 Skien
Telemark
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Skien Kommune

Utlysers adresse

Liegata 8
3722 Skien

Kontaktperson

Ingrid Betten

Telefon

478 06 480

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

15.03.2019