Utlysning av konsulentoppdrag, gang- og sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga

Gang- og sykkelbrua over Bryggevannet er et viktig ledd i den sammenhengende forbindelsen bryggevannet rundt.

Gang- og sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga

Utlysning av konsulentoppdrag, Gang- og sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga

SKIEN KOMMUNE

 

Om prosjektet:

Gang- og sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga

Gang- og sykkelbrua over Bryggevannet er et viktig ledd i den sammenhengende forbindelsen Bryggevannet rundt.

Brua vil bidra til bedre sammenheng og en mer effektiv forbindelse mellom to sentrale utviklingsområder i Skien sentrum. Prosjektet vil gi økt fremkommelighet og attraktivitet for myke trafikanter, og er et viktig ledd for å få en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet og for å binde sammen hovedrutene for sykkel som ligger på begge sider av elva.

Brua vil fungere som en viktig snarveg, og vil gi kortere reisetid til videregående skole og arbeidsplasser på Klosterøya, sykehuset og Herkules. Den vil også bidra til å binde de nye sentrumsområdene bedre sammen med de eldre delene av sentrum. Brua har stort potensial for økt andel miljøvennlige reiser og vil ha samfunnsnytte i lang tid.

Gang- og sykkelbrua skal bygges med midler fra Bypakke Grenland og med bidrag fra eksterne aktører. Prosjektet er forankret i reguleringsplan for Skien Brygge som ble vedtatt i desember 2016. Brua blir 165 meter lang og krysser Bryggevannet rett nord for Katteskjær. Bredden på brua skal være minimum 5 meter, med 3 meter sykkelbane og 2 meter gangsone. Brua skal være universelt utformet, og får fjernvarme i dekket slik at den holdes snø- og isfri på vinteren. Brua skal kunne åpnes for båttrafikk, men det skal være mulig for mindre fritidsbåter og lekterne til og fra Norgesmølla å passere under brua når den er lukket.

Etter at prosjekteringen er ferdig blir det anbudskonkurranse for byggingen. Det legges opp til bygging i 2020 og at brua kan stå ferdig i 2021.

 

Kunstbudsjett:                         NOK 400.000,-

Byggherre:                               Skien kommune/Bypakke Grenland

Arkitekt/rådgivende ingeniør: Johs Holt as

Framdrift:                                Oppstart medio 2019. Ferdigstilling 2021.

 

Hvem søker vi:

Vi ønsker en kunstkonsulent med erfaring fra liknende prosjekter med fokus på integrerte kunstprosjekter, og med evne til å kommunisere godt med ulike faggrupper.

 

 

 

Søknadsfrist 15. mars 2019

 

 

Kontaktperson i Skien kommune er Tom-Erik Lønnerød

tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no/ tlf. 906 09 571

 

Søknader med CV sendes til post@telemarkkunstsenter.noog merkes «Søknad konsulentoppdrag, Gang- og sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga».

Fylke

Telemark

Prosjektadresse

Skien kommune
3701 Skien
Telemark
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Telemark Kunstsenter

Utlysers adresse

Liegata 8
3722 Skien

Kontaktperson

Tom-Erik Lønnerød

Telefon

906 09 571

Prosjektbudsjett

400 000 NOK

Søknadsfrist

15.03.2019