Trondheim kommune søker kunstfaglig prosjektleder til utvikling av kunstplan for Nyhavna

Nyhavna er en spennende bydel som står foran store endringer. Området skal endre karakter fra dagens havne- og industrivirksomhet til sentrumsformål i overensstemmelse med vedtatt Kommunedelplan.

Pekka Stokke, Nyhavna 2017

Trondheim kommune har inngått en samarbeidsavtale med KORO, Trondheim havn og  NTNU om en pilot der kunst i byutviklingen er tema. I pilotperioden vil Nyhavna være fokusområde.

Nyhavna skal transformeres til å bli en ny bydel, og sentrale føringer tydeliggjør at bydelen skal preges av kunst og kultur. Dette vil være en viktig oppgave for Trondheim kommunes ordning Kunst i offentlig rom.  

I løpet av et forprosjekt (2019) skal det utvikles en utforskende kunstplan for Nyhavna – en kunstplan som vil gå langt fram i tid. Den tyske kuratoren Katja Aßmann vil delta i samarbeidet, og det er nå behov for en lokal kunstkonsulent som kan være prosjektleder for kunstplanen i tett samarbeid med prosjektgruppa og Aßmann.

Prosjektleder vil få et hovedansvar for å koordinere deltakerne i prosjektgruppa hvor samarbeidspartnerne er representert, kommunisere med og involvere lokale kunstnere og kulturarbeidere, legge til rette for aktivitet og utarbeide kunstplanen. Den vi søker  må ha svært godt overblikk og innsikt i den regionale kunstscenen, være en ryddig og tydelig prosjektleder, samt ha gode kommunikasjonsferdigheter. 

Gode engelskkunnskaper er nødvendig.

Oppdraget har en ramme på 150 000 kroner og skal gjennomføres i 2019. Statens satser for kunstkonsulenter,pt kroner 659, pr time følges.

Vi ønsker søkere som er bosatt i Trøndelag.

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Nyhavna- Trondheim
7004 Trondheim
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trondheim kommune

Utlysers adresse

Munkegt 1
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

Kontaktperson

Berit Kirksæther

Telefon

95263910

Prosjektbudsjett

-

Søknadsfrist

23.11.2018