To konsulentoppdrag – Elverum videregående skole og Ringsaker videregående skole

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utlyser på vegne av Hedmark fylkeskommune to oppdrag som kunstkonsulenter ved Elverum videregående skole i Elverum (bygget ferdigstilles høsten 2019) og Ringsaker vider

Elverum videregående skole

 

Kunstutvalgene

Kunstutvalgene vil foruten kunstkonsulent bestå av byggherrerepresentant, brukerrepresentant, to elevrepresentanter og arkitekt. Politisk oppnevnt representant for eier/ byggherre vil være leder av utvalget. Byggets prosjektleder vil være sekretær.

Det vurderes å søke Lokalsamfunnsordningen i KORO om støtte.

 

Krav til søker

Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig kompetanse og erfaring med større kunstprosjekter. Søker må kunne arbeide selvstendig, ha erfaring med prosjektledelse og ha gode samarbeidsevner.

Søker må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdrag.

 

Søknad

Søknad med en kort motivasjonstekst og oppdatert CV, evt. link til hjemmeside sendes til post@kunstbanken.no.

Søknadsfrist er 27. mai 2019

Skriv tydelig om du søker på ett eller begge oppdrag.

Spørsmål kan rettes til Christel Sverre, sekretær for Fagutvalg for offentlig kunst (tidligere RSU) i Hedmark.

 

 

Fylke

Hedmark

Prosjektadresse

Hedmark
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Kunstbanken Hedmark kunstsenter

Utlysers adresse

Parkgata 21
Postboks PB 224
2302 Hamar

Kontaktperson

Christel Sverre

Telefon

974 72 862 / 62 54 22 60

Prosjektbudsjett

33 000 003 000 000 NOK

Søknadsfrist

27.05.2019