KORO
utlyser

Produsentoppdrag for kunst til Stavanger universitetsykehus (SUS 2023)

KORO søker en erfaren produsent for kunstprosjekter til nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS 2023).

Stavanger Universitetssjukehus er ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus. Ambisjonen for det nye sykehuset er å sikre fremtidens spesialhelsetjeneste i Sør-Rogaland. Det nye sykehuset utformes som en campusstruktur med flere bygg rundt et torg, og en gjennomløpende kollektivakse.  Første byggetrinn utgjør 100 000 kvm.

KORO har inngått avtale med Helse Stavanger HF om å gjennomføre kunstprosjektet til det nye universitetssykehuset på Ullandhaug i Stavanger. Byggestart var våren 2019, og planlagt ferdigstilling er i 2023. Kunstprosjektet går parallelt med byggeprosjektet. Produsent vil jobbe tett med KOROs kuratorteam, kunstnere og prosjekteringsansvarlig i byggeprosjektet. Kuratorer er Elisabeth Byre og Marte Danielsen Jølbo.

Kunstbudsjettet er på 35 mill kroner.

Søknadskriterier

  • Produsent har bred erfaring med kunst til større bygg, herunder bygningsintegrerte kunstprosjekter.
  • Produsent skal sikre koordineringen mellom kunstprosjektet og byggeprosjektets fremdrift.

Nøkkeloppgaver

  • Koordinering mellom kunstprosjekt og byggeprosjekt inntil ferdigstillelse.
  • Utarbeidelse og oppfølging av produksjonsplaner.
  • Kvalitetssikring av produksjon, inkludert overordnet teknisk bistand for kunstprosjektene.
  • En del reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

  • Kunstfaglig bakgrunn på minimum bachelornivå.
  • Dokumentert produsentpraksis.
  • Dokumentert prosjektlederpraksis innen kunst i offentlige rom.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Tidsperspektiv

Byggestart er våren 2019 og forventet ferdigstillelse er beregnet til 2023. Søkere må være tilgjengelige for oppstart omgående.

For spørsmål om oppdraget, vennligst kontakt prosjektansvarlig:
Elisabeth Tetens Jahn tlf. 450 33 233 / etj@koro.no

Fylke

Rogaland

Prosjektadresse

Madlaveien 466
4020 Stavanger
Rogaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO Kunst i offentlige rom

Kontaktperson

Elisabeth Tetens Jahn

E-post
Telefon

450 33 233

Prosjektbudsjett

35 000 000 NOK

Søknadsfrist

15.11.2019