Oslo kommune, Kulturetaten utlyser: Kunstkonsulentoppdrag for Dronning Ingrids hage

Vi søker en erfaren kunstkonsulent til å realisere kunstprosjektet for Dronning Ingrids hage.

Illustrasjon av Arkitema Architects

Vi søker en erfaren kunstkonsulent til å realisere kunstprosjektet for Dronning Ingrids hage. Dagens Lille Tøyen sykehjem rives og det bygges nytt sykehjem i landsbyform på samme tomt, på ca. 16.000 kvadratmeter.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
– Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn
– Dokumentert praksis som kunstkonsulent
– Dokumentert prosjektlederpraksis innen kunst i offentlige rom

Om prosjektet:
Dagens Lille Tøyen sykehjem rives og det bygges nytt sykehjem i landsbyform på samme tomt, på ca. 16.000 kvadratmeter.

Med hagebykonseptet ønsker man å gi personer med kognitiv svikt og demens muligheten til å leve så normalt som mulig innenfor trygge rammer. Bygget vil omslutte et definert område som gjør det trykt å bevege seg fritt utendørs, og beboere og besøkende skal kunne bruke fasiliteter som kafé, restaurant og kultursal. Konseptet vil legge til rette for økt livskvalitet ved at beboerne kan bruke sine individuelle ressurser, der de kan bevege seg fritt, i trygge rammer. Omgivelsene skal skape bedre grunnlag for bruk av sanser og minner fra livet. Et liv, hvor det er rom for å erkjenne de minner som beboerne har med seg og som de verner om. Derfor blir prosjektet også i høy grad tilpasset de personer som får sitt dagligliv i hagelandsbyen, og som skal føle seg hjemme her. Hagebyen kommer til å ha blant annet restaurant, café, kultursal, butikk, frisør- og fotpleiesalong. Med dette tilbys også aktiviteter og muligheter for integrering av nabolag og nærmiljø. Målet er å trekke bylivet med helt inn i hagebyen, til glede for både beboere og besøkende.

Prosjektet skal stå klart sommeren 2022. Det blir egenproduksjon av energi gjennom solcelleanlegg på taket, samt overvannshåndtering ved hjelp av flate sedum-tak. Bygget skal, BREEAM-sertifiseres til nivå Excellent.

Byggestart er høst 2019, med ca. 2,5 års byggetid.

For mer informasjon:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/dronning-ingrids-hage/#gref

https://www.facebook.com/Dronning-Ingrids-Hage-101873124540988/

Aktører som er involvert i prosjektet:
Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Totalentreprenør: Hent AS
Arkitekter/ Landskapsarkitekter: Arkitema Architects
Kulturetaten: Prosjektleder

Kunstutvalget:
Kunstutvalget vil bestå av byggherre, arkitekt/landskapsarkitekt, brukerrepresentant og kunstkonsulent.

Økonomisk ramme for kunstprosjekt:

Det er avsatt kroner 2 000 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 676,- og 5% til BKH-avgift.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Tidsperspektiv: Oppstart i 2019, med ferdigstillelse 2022
Søknadsfrist: 14. oktober 2019

For spørsmål om oppdraget kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig Else Haavik: tlf. 98208853 /else.haavik@kul.oslo.kommune.no

 

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Lille Tøyen, Hovinveien 4-6.
0576 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo kommune, Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks 1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Else Haavik

Telefon

98208853

Prosjektbudsjett

2 000 000 NOK

Søknadsfrist

14.10.2019