Oppdrag til kunstkonsulent: Ny Idrettshall på Oppdal

Oppdrag for kunstkonsulent til ny Idrettshall på Oppdal i Trøndelag. Bygget ble ferdig og tatt i bruk høsten 2019. Trøndelag fylkeskommune trenger en fagperson som kan tiltre umiddelbart.

Oppdal Idrettshall 2019

Prosjekt: Ny Idrettshall på Oppdal

Byggherre: Trøndelag fylkeskommune

Totalentreprenør: Næringsbygg AS

Arkitekt: HUS Arkitekter AS

Interiørarkitekt: HUS Arkitekter AS

Kostnadsramme bygg: ca. 100 mill. kr.

Kunstbudsjett: 1,1 mill. kr. (inkl. 150 000 kr. i konsulenthonorar og 5% kunstavgift)

Oppstart: Umiddelbart

Antall kunstkonsulenter: 1

Søknadsfrist: 22. november 2019

 For mer informasjon og spørsmål om prosjektet:

Atle Holberg, prosjektleder (tlf. 90 69 11 29)

E-post: atle@fdvconsult.no

eller

Rodica Halsli, rådgiver arkitekt (tlf. 97 69 12 80),

Seksjon Eiendom, Trøndelag fylkeskommune

E-post: rodha@trondelagfylke.no

 OM KUNSTPROSJEKTET

Ny Idrettshall på Oppdal stod ferdig i august 2019, og er en fylkeskommunal flerbrukshall der grunnskolen på Oppdal og Oppdal videregående skole benytter hallen på dagtid. På kveldstid leies anlegget ut til lag og foreninger. Alle elever ved Oppdal vgs vil benytte idrettshallen hver uke, enten gjennom landslinje innen alpint, idrettsfag eller kroppsøving og evt. gjennom andre fag. Skolen har i overkant av 300 elever.

Byggets størrelse er ca. 2952 m2 BTA. Hallen inneholder hallflate, styrkerom, spinningssal, basishallelementer (trampoline og skumgrop), aktivitetsrom, garderober, møterom og vestibyle (se vedlegg med planer og fasader).

Uterommet kjennetegnes av grøntareal med beplantning og åpen adkomst med nærhet til Oppdal videregående skole. For utomhusplan se landskapsarkitektens tegninger (Vedlegg).

Da byggeprosjektet allerede er ferdig og i bruk må søker ha interesse for og kompetanse i forhold til å implementere kunst i et ferdigstilt bygg/uteområde. Tidsplan for ferdigstilling av kunstprosjekt utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget, men 2020 er en målsetning. Søker må derfor kunne starte arbeidet umiddelbart og avsette tid kommende vinter/vår.

Kunsten skal bidra til at bygget/området blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for alle brukere, og bygger opp under skolens kjerneverdier som er: kunnskap, mestring, trivsel og helse.

 Kunstkonsulentens oppgave

Kunstkonsulentens oppgave er å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget, gjennom å foreslå egnet/egnede plasseringer for kunsten, foreslå aktuelle kunstnere og forestå innkjøp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme. Kunstutvalget vil ledes av rådgivende arkitekt i Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkeskommune ønsker en kunstkonsulent med kunstfaglig utdanning samt erfaring som kunstkonsulent. God oversikt over dagens kunstfelt, evne til å arbeide selvstendig, samt gode samarbeidsevner er viktig.

Dersom du ønsker å søke på oppdraget, ber vi deg om å sende en kort motivasjon for dette prosjektet og link til hjemmeside/oppdatert CV eller vedlegge portofolio og cv.

Sendes på epost innen 22. november til:

Trøndelag senter for samtidskunst

Randi Martine Brockmann, rådgiver Kunst i offentlige rom (tlf. 73 52 49 10)

E-post: randi@samtidskunst.no 

med kopi til:

Rodica Halsli, fagrådgiver arkitekt (tlf. 97 69 12 80)

Seksjon Eiendom, Trøndelag fylkeskommune

E-post: rodha@trondelagfylke.no

 

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Skulesvingen
7340 Oppdal
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson

Atle Holberg

Telefon

90 69 11 29

Prosjektbudsjett

1 100 000 NOK

Søknadsfrist

22.11.2019