MANDELA, KUNST OG BYROM

Målet med kunstprosjektet Mandela, kunst og byrom er å overføre Mandelas verdier og tankesett; toleranse, humanisme og solidaritet inn i et kunst og byromsprosjekt langs Tromsøs sjøfront.

Tromsø sjøfront / Kunst og byromsplan / illustrasjon: raumlaborberlin / foreløpig versjon

KURATOROPPDRAG: MANDELA, KUNST OG BYROM

Tromsø kommunehar ledig kuratoroppdrag for realisering av et kunstprosjekt for Mandela i Tromsø.
Kunstprosjektet vil inngå i et kunst og byromsprosjekt langs sjøfronten.

Om prosjektet
«Many years ago, I said that my long walk has not yet ended.
 As we stand here tonight, I gain great comfort in the knowledge
that we are not alone on this journey. In taking on this challenge
you have become part of us and so you are now all Africans.»
Nelson Mandela, Tromsø 11. juni 2005

11. juni 2005 var Mandela i Tromsø som del av konserten 46664 i forbindelse med bekjempelse av HIV/AIDS i Sør-Afrika. I etterkant av begivenheten ble det nedsatt et Mandela-utvalg for å synliggjøre Mandela gjennom et eget kunstverk. Dette skal nå gjennomføres.

Målet med kunstprosjektet er å overføre Mandelas verdier og tankesett; toleranse, humanisme og solidaritet inn i et kunst og byromsprosjekt langs Tromsøs sjøfront.

Tromsø er en internasjonal by, hvor verdier som toleranse, humanisme og solidaritet passer godt sammen med Mandelas ord om frigjøring og forsoning. Dette er verdier som handler om oss, fellesskapet, og som derfor også bør være del av våre felles rom. Disse verdiene må møte oss hvor vi er, og hvor vi møtes. Mandela inviterte Tromsøs befolkning inn i en større verden. En del av mulighetsrommet i prosjektet er å vise verdiene i et større og både internasjonalt og lokalt perspektiv. Dette må gjenspeiles i kunstprosjektet.

KORO (Kunst i offentlige rom), Tromsø kommune og raumlaborberlin arbeider med en kunst og byromsplan som skal inngå i Sentrumsplanen. Kunstprosjektet vil inngå i prosjektet «Aktiv sjøfront!», et kunst og byromsprosjekt som skal skape en sammenhengende og aktiv sjøfront.

Mulige elementer vi ønsker å ta med oss inn i arbeidet med et kunstverk for Mandela:
Byrom som speiler verdiene toleranse, humanisme og solidaritet
Utvikling av en møteplass
Samarbeid/brobygging mellom ulike aktører som del av prosessen

Lokalisering: innenfor arealet avsatt til Kunst og byromsprosjektet langs sjøfronten
Gjennomføring: 2019

Søknadskriterier
Tromsø kommune søker en kurator som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne.

Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med KORO, Kunst og byromsprosjektets prosjektgruppe og øvrige involverte i prosjektet.

Søker må være tilgjengelig for oppstart i juni 2019.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Nøkkeloppgaver
– utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
– utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
– kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner
– Dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse
– Erfaring fra prosjekter innen kunst i offentlige rom
– Sterke evner innen organisering, gjennomføring og formidling

Fylke

Troms

Prosjektadresse

Tromsø sjøfront
9299 Tromsø
Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Tromsø kommune

Utlysers adresse

Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Kontaktperson

Lisa Hoen

Telefon

+47 977 82 070

Prosjektbudsjett

1 000 000 NOK

Søknadsfrist

01.04.2019