Lillehammer kommune søker kunstkonsulent til Terrassen

På vegne av Lillehammer kommune utlyser Oppland kunstsenter oppdrag som kunstkonsulent for parkanlegget Terrassen.

Terrassen

Historikk, planer og forventninger
Terrassen er et offentlig rom for alle innbyggerne i Lillehammer. Anlegget ble kjøpt opp av Lillehammer kommune i 2014, og kommunen søker nå en kunstkonsulent for oppdrag til det nye parkanlegget som beholder navnet Terrassen.

Formålet er å skape en byallmenning, et levende område med scene, servering, rekreasjon, aktivitet og kunstopplevelser i grønne og urbane omgivelser. Byen og naturen blandes på en spennende måte, og Terrassen markerer elvekorridoren midt i byen.

Området har en rik historie og Terrassen ligger i Lillehammers historiske midtpunkt. Terrassen hadde sin storhetstid som møteplass, basar og utendørs danse- og konsertarena på 1960- og 70-tallet. Anlegget har vært stengt siden midten av 1990-tallet.

Fossen og Mesnaelva er viktige elementer, både historisk i forbindelse med etableringen av byen og som et visuelt midtpunkt i prosjektet.

Lillehammer kommune har et uttalt mål om å bli en bærekraftig by med stort fokus på økologisk balanse, noe som gjerne skal gjenspeiles i kunstverkene.

Type bygg: Parkanlegg med toalettfasiliteter og muligheter for scenerigg.
Adresse: Elvegata, Lillehammer.
Gårds- og bruksnummer: 200/1694 og 200/352.
Areal: Ca. 1.600 kvm.
Byggherre: Lillehammer kommune.
Landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS.
Kunstbudsjett: 300.000,-

Fremdriftsplan
Det er planlagt oppstart av byggearbeider i oktober 2019 og ferdigstilling sommer 2020. Det kan bli aktuelt å forlenge oppdraget i forbindelse med oppgraderingen av den tilknyttede Bruparken i 2020-2021. Det tas forbehold om politisk vedtak for gjennomføring av både Terrassen og Bruparken.

Om kunstutvalget og kunstkonsulentens oppgaver
Kunstkonsulenten skal lede kunstutvalget, utarbeide kunstplan og følge kunstprosjektet frem til ferdigstillelse. Det er aktuelt å søke ytterligere finansiering, og kunstkonsulenten vil være ansvarlig for søknadsarbeidet.

Kvalifikasjoner
Relevant kunstfaglig kompetanse
Erfaring med offentlige kunstprosjekter og prosjektledelse
Gode samarbeidsevner

Søknad
Motivasjonstekst (maks en A4-side), CV og portefølje samlet i én PDF-fil sendes via KOROs oppdragsportal eller på e-post til okior@kunstopp.no.

Søknadsfrist: 10.06.2019.

Spørsmål?
Ta kontakt med Siri Leira, leder for OKiOR (Oppland kunst i offentlige rom), på e-post okior@kunstopp.no eller telefon 936 65 778.

Fylke

Oppland

Prosjektadresse

Elvegata
2609 Lillehammer
Oppland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

OKiOR (Oppland kunst i offentlige rom), Oppland kunstsenter

Utlysers adresse

Kirkegata 68
2609 Lillehammer

Kontaktperson

Siri Leira

Telefon

93665778

Prosjektbudsjett

300 000 NOK

Søknadsfrist

10.06.2019