Ledig kuratoroppdrag: Kunst til nye Kommunegården, Bærum kommune

Kommunegården i Sandvika skal totalrehabiliteres og ny kunst skal inn sammen med eksisterende eldre kunst. Prosjektet er omfattende og starter opp i 2019.

Bilde av dagens kommunegård med kulturhus i forgrunnen.

KUNST til NYE KOMMUNEGÅRDEN i SANDVIKA!

Kommunegården i Sandvika skal totalrehabiliteres i perioden 2019-2021, og skal gjennomføres av byggherre Bærum Kommunale Pensjonskasse. Bærum Kommune er leietaker og har organisert et eget leietakerprosjekt. Forprosjektet er gjennomført høsten 2018 og planløsninger er utarbeidet. Anbudet for en totalentreprise går ut i februar 2019.

Bærum Kommune har store ambisjoner for prosjektet ny Kommunegård. Prosjektet er et av flere viktige utviklingsprosjekter i kommunen med høyt fokus på digitalisering og forberedelser for fremtidens arbeidsliv. Prosjektet gjennomføres som et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor prosess og brukermedvirkning er viktige verktøy for å utforme fremtidens arbeidsform for tjenestene.  1300 ansatte skal få nye arbeidsformer og arbeidsarenaer gjennom et nytt arbeidsplasskonsept som baserer seg på en aktivitetsbasert arbeidsform.

Kommunegården er og skal være en viktig bidragsyter til kommunens innbyggerdialog også i fremtiden. I 1. etasje, U1 og U2 skal det etableres et helt nytt brukskonsept som skal forbedre måten tjenestene samhandler og møter innbyggerne på:

  • I den ene delen skal det etableres en samskaping og innovasjonsarena hvor innbyggere, frivillighet, næringsliv og kommunen kan møtes for sammen å skape de beste løsningene. I fremtidens kommunegård skal innbyggere og ansatte møtes av en identitet som underbygger Bærumsvisjonen «sammen skaper i fremtiden».
  • I den andre delen av 1.etasje, skal kommunen etablere et dialogsenter for velferd. Her planlegges det for å samlokalisere velferdstjenester som naturlig hører sammen. Det skal i prosessen frem mot innflytting gjennomføres prosesser med alle aktuelle tjenester for å utvikle prosesser og tjenestedesign for området.

Byggherre: Bærum Kommunale Pensjonskasse
Leietaker: Bærum Kommune
Landskapsarkitekt / arkitekt: LARK Landskap/ Pilot Arkitekter AS

Planlagt oppstart kunstprosjektarbeid: Så snart som mulig (første møte i komiteen ønskes gjennomføres første uke i februar)

Forventet oppstart byggeprosjekt: 1.juni 2019
Forventet ferdigstillelse og tatt i bruk: 2021

Kunstbudsjett: 8 000 000,- (Budsjettet skal også ivareta flytting og nymontering av eksisterende utsmykning).

Kommunen er oppdragsgiver og avtaler hvor mye som settes av til konsulenthonorar.

Kontaktinformasjon for prosjektet:
Ina Skarpodde
Ina.skarpodde@baerum.kommune.no

Søknad med motivasjon for oppdraget, cv/lenk til hjemmeside mailes til RSU Akershus v/ Rikke Komissar (Akershus Kunstsenter)

Søknadsfrist 17. desember 2018

Fylke

Akershus

Prosjektadresse

Kommunegården i Sandvika, Bærum
1338 Sandvika
Akershus
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Akershus Kunstsenter

Utlysers adresse

Storgata 4
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Rikke Komissar

Telefon

64 84 34 44

Prosjektbudsjett

8 000 000 NOK

Søknadsfrist

17.12.2018