KORO
utlyser

Kuratoroppdrag på Ørland flystasjon

KORO utlyser kuratoroppdrag

Tigerskvadroner til NATO-flyøvelse i 2013

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele landet og forvalter og formidler en kunstsamling på over 8000 verk. Vil du være med på å bidra til dette arbeidet? KORO har for tiden et oppdrag på Ørland, og søker engasjerte kuratorer med interesse for fagfeltet kunst i offentlige rom. Som kurator vil du inngå i et faglig fellesskap med KOROs tverrfaglige team og jobbe tett med en kunstfaglig rådgiver gjennom hele prosessen.  

Ørland flystasjon ligger ved kystbyen Brekstad på vakre Fosenhalvøya en time fra Trondheim. Den nybygde flystasjonen blir base for Norges nye kampfly. Flere av byggene er ferdigstilte, og oppdraget kan derfor dreie seg om å etablere en kunstsamling til flybasen enten gjennom innkjøp av verk eller oppdrag til kunstnere. Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med flystasjonens ansatte og øvrige involverte i prosjektet. I hvert prosjekt oppretter KORO et tverrfaglig prosjektteam med kunstfaglig rådgiver/prosjektansvarlig, konservator og formidler som blant annet gir råd og innspill underveis.

Kunstprosjektets budsjett er på NOK 3 300 000. Arbeidsmengden er estimert til rundt 300 timers arbeid fordelt 14 måneder. Oppdraget honoreres etter KOROs timesats som for tiden ligger på 676 kr per time.

Oppdraget skal ferdigstilles sommer 2021.

Søknadskriterier: 

KORO søker en kurator som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne.

Søker må være tilgjengelig for umiddelbar oppstart i april 2020.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal kuratorer og kunstkonsulenter er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
– Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
– Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
– Dokumentert kuratorpraksis
– Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom
– Sterke evner innen organisering og formidling

 

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Nora Ceciliedatter Nerdrum

E-post
Telefon

90082133

Prosjektbudsjett

3 300 000 NOK

Søknadsfrist

03.04.2020