KORO UTLYSER: Kuratoroppdrag for Norsk Helsearkiv Tynset

KORO har ledig kuratoroppdrag for realisering av kunstprosjekt til Norsk Helsearkiv i Østerdalen.

Norsk Helsearkivs nybygg. Illustrasjon: HENT AS

Om prosjektet

Norsk Helsearkivs nybygg er et kontor- og arkivbygg for digital bevaring og formidling av pasientjournaler. Alle funksjoner knyttet til Norsk Helsearkiv skal ivaretas i arkivet på Tynset. Bygget inneholder blant annet et 12 meter høyt automatlager for oppbevaring av pasientjournaler, samt et datasenter.

I forbindelse med nybygget blir det også gjennomført en opparbeidelse av utearealene.

Byggestart: juni 2017
Ferdigstillelse av bygg og kunstprosjekt: juli 2019

Søknadskriterier

KORO søker en kurator som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne.

Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med virksomhetens representanter og øvrige involverte i prosjektet. KORO ved prosjektansvarlig vil være kurators nærmeste overordnede og vil gi råd og veiledning underveis.

Søker må være tilgjengelig for umiddelbar oppstart i oktober 2017.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal for kuratorer og kunstkonsulenter er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

Nøkkeloppgaver:
- Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
- Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
- Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
- Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
- Dokumentert kuratorpraksis
- Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom
- Sterke evner innen organisering og formidling

Fylke

Hedmark

Prosjektadresse

Tynset
Hedmark
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Utlysers adresse

Kontaktperson

Janicke Iversen

E-post
Telefon

93434497

Prosjektbudsjett

900 000 NOK

Søknadsfrist

11.10.2017