Kunstkonsulentoppdrag for nytt Tøyenbad

Kulturetaten utlyser, på vegne av Oslo kommunes kunstordning, kunstkonsulentoppdrag.
Vi søker en erfaren kunstkonsulent til å realisere kunstprosjektet for Tøyenbadet.

Illustrasjon: Asplan Viak

Oslo kommune planlegger et nytt Tøyenbad, som skal settes i drift i 2023. Oslo kommune planlegger å videreutvikle det eksisterende Tøyenbadet. Badet skal bli et moderne folkebad med badeanlegg både inne og ute.

Med sin sentrale plassering og gode kollektivmuligheter vil Tøyenbadet, slik som i dag, gi et godt tilbud for befolkningen i hele byen. En videreutvikling av Tøyenbadet vil gi bedre fasiliteter og kapasitet, og gi et bredere og bedre tilbud til byens befolkning. Badet skal gi et helhetlig svømme- og badetilbud tilpasset både svømmeidretten, skoler og publikum i alle aldre.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
– Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn
– Dokumentert praksis som kunstkonsulent
– Dokumentert prosjektlederpraksis innen kunst i offentlige rom

Om prosjektet:
Et nytt badeanlegg på Tøyen skal ha samme plassering som eksisterende Tøyenbadet, Helgesens gate 90. Badet vil ha et omfattende funksjonsprogram med følgende bassengflater: hovedbasseng, stupebasseng, varmtvannsbasseng og barnebasseng. Videre skal badet ha enkle sklier med egne stoppekar og utebadet skal ha et bedre tilbud enn eksisterende Tøyenbadet. Nye Tøyenbadet skal i tillegg inneholde funksjoner for annen aktivitet med flerbrukshall og god utnyttelse av biarealer.

Planlagt byggestart er januar 2020. Forventet ferdigstillelse er i 2023. Byggeprosjektet har store fellesrom inne. Det vil også være utendørs bad.  Det er lagt vekt på å bygge et bygg med gode arkitektoniske kvaliteter

For mer informasjon:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/toyen-badeanlegg/

Aktører som er involvert i prosjektet:
Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Arkitekter: Asplan Viak
Landskapsarkitekter: Asplan Viak
Kulturetatens prosjektleder: Marianne Hall

Kunstutvalget:
Kunstutvalget vil bestå av byggherre, arkitekt/landskapsarkitekt, brukerrepresentant og kunstkonsulent.

Økonomisk ramme for kunstprosjekt:
Det er avsatt kroner 4 000 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 659) og 5% til BKH-avgift.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Tidsperspektiv: Oppstart i 2019, med ferdigstillelse 2023
Søknadsfrist: 10. juni 2019

For spørsmål om oppdraget kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig Marianne Hall:
tlf. 97084589 /marianne.hall@kul.oslo.kommune.no

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Helgesensgate 90
0563 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo kommune, Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks PB1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Marianne Hall

Telefon

97084589

Prosjektbudsjett

4 000 000 NOK

Søknadsfrist

10.06.2019