Kunstkonsulentoppdrag for ny Storbylegevakt ved Aker sykehus

Oslo kommune planlegger en ny storbylegevakt, som skal settes i drift i 2023.

Illustrasjon av Nordic – Office of Architecture

Oslo kommune planlegger en ny storbylegevakt, som skal settes i drift i 2023. Dagens Legevakt i sentrum har for liten kapasitet, samt at deler av bygningsmassen er i dårlig forfatning, og skal derfor erstattes av en Storbylegevakt ved Aker sykehus.

 

Kulturetaten utlyser, på vegne av Oslo kommunes kunstordning, kunstkonsulentoppdrag.
Vi søker en erfaren kunstkonsulent til å realisere kunstprosjektet for Storbylegevakten.

 

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
– Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

 

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn
– Dokumentert praksis som kunstkonsulent
– Dokumentert prosjektlederpraksis innen kunst i offentlige rom

 

Om prosjektet:
Utbygger skal rive to bygg, bygge 26 000 kvm nytt bygg, legge om teknisk infrastruktur, og bygge parkeringshus.

Oslo storbylegevakt planlegges med observasjonspost, 5-døgnpost, operasjonsstuer og oppvåkningsplasser, triagerom, samtalerom, rundt 100 undersøkelse/behandlingsplasser, samt radiologiske diagnostikkrom.

En andel akutt syke pasienter kommer med ambulanse, og vi planlegger en kapasitet på minimum seks ambulanser samtidig i ambulansemottaket.

Storbylegevakten skal bygges som passivhus. Den skal miljøsertifiseres til BREEAM Excellent og være en miljøvennlig byggeplass. Storbylegevakten skal bestå av fremtidsrettede løsninger som gir fleksibilitet i bygget.

Den nye storbylegevakten skal ligge på området til Aker sykehus. Adressen blir Trondheimsveien 235.

 

For mer informasjon:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/ny-storbylegevakt/#gref

 

Aktører som er involvert i prosjektet:

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekter: Nordic – Office of Architecture?
Landskapsarkitekter: COWI

Samspillsentreprenør: Skanska Norge

Kulturetatens prosjektleder Else Haavik

 

Kunstutvalget:
Kunstutvalget vil bestå av byggherre, arkitekt/landskapsarkitekt, brukerrepresentant og kunstkonsulent.

Økonomisk ramme for kunstprosjekt:

Det er avsatt kroner 2 000 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 659) og 5% til BKH-avgift.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Tidsperspektiv: Oppstart i 2019, med ferdigstillelse 2023
Søknadsfrist: 25. april 2019

 

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Trondheimsveien 235
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Kulturetaten, Oslo kommune

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks 1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Else Haavik

Telefon

98208853

Prosjektbudsjett

2 000 000 NOK

Søknadsfrist

25.04.2019