Kunstkonsulent til Nordnes oppveksttun

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent for Nordnes oppveksttun.

Nordnes oppveksttun vil ha plass til barneskole med 300 elever, barnehage med 40 plasser samt SFO. Skolen vil ha en skjermet avdeling med plass til 30 elever. Byggeprosjektet Nordnes oppveksttun omfatter oppgradering og ombygging av Nordnes skole, riving av parkbygg, oppføring av et tilbygg som skal huse barnehage, samt en større oppgradering av utomhusområdene. Eksisterende bygningsmasse er verneverdig, noe som krever spesielle hensyn.
Det er satt av kr. 3000 000,- til kunst på institusjonen. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse settes til 10-15% av kunstbudsjettet.
Kunstkonsulent vil fungere som leder av kunstutvalget, hvor Bergen kommune, utbygger, arkitekt, bruker med flere vil være representert. Kunstkonsulent må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Info om bygget:

Størrelse/arealer:
Eksisterende skolebygg (inkl vaktmesterbolig), BTA: 5 365 m2
Nytt tilbygg, barnehage, BTA: 605 m2

Funksjon:
Barnehage (40 barn)
Barneskole (300 elever) trinn 1-7
SFO

Arkitekt:
Tom Forsberg, HUS Arkitekter AS

Fremdrift:
Oppstart byggearbeider, januar 2019
Ferdigstillelse, mai/juni 2020

Fylke

Hordaland

Prosjektadresse

Nordnesparken 3
5005 Bergen
Hordaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

01.10.2018