Kunstkonsulent til Holen Skole

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent i forbindelse med rehabilitering og nybygg ved Holen skole.

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent i forbindelse med rehabilitering og nybygg ved Holen skole. Det søkes om to kunstkonsulenter, der en vil være under opplæring med lønn på kr. 400/time (konsulent 2). Konsulent 1 lønnes etter fastsatt konsulentsats fra KORO. Kunstkonsulentenes honorar/godtgjørelse kan utgjøre maksimalt 20% av  det totale kunstbudsjettet.

Det er satt av 3 millioner kroner til kunstprosjektet. Holen skole har en spesiell historie i Bergen. Det vil derfor gjøres bestrebelser på å få inn ytterligere private midler til kunstprosjektet.

Kunstkonsulent 1 vil fungere som leder av kunstutvalget, hvor Bergen kommune, utbygger, arkitekt, bruker med flere vil være representert. Kunstkonsulentene må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Om prosjektet
Holen skole skal være en kombinert barne- og ungdomsskole med plass til opptil 650 elever fra 1.-10. klassetrinn. Eksisterende skole består av barnetrinnet på nedre tomt og ungdomstrinnet på øvre tomt. Bygningen langs Kringsjåveien skal bygges om og rehabiliteres, resten av bygningsmassen skal rives og erstattes med nytt bygg. Den nye skolen skal fysisk bindes sammen i en bygningskropp. Skolen skal også inneholde en minste idrettshall (volleyballhall) under bakken på øvre tomt. Målet for prosjektet er å bygge en skole som dekker brukernes og kommunens behov. Kompakt, fleksibel, flerbruk, miljøkrav, god kvalitet, tidsriktige løsninger og materialer er viktige stikkord for det nye bygget. Uteområdet skal bli grønnere og mer attraktivt for elevene. I samsvar med Skolebruksplanen er det en målsetning at skoleanlegget kan benyttes som et nærmiljøanlegg og være en arena for lokalmiljøet også utenom skoletid.

Holen skole har en sterk historie i forbindelse med bombingen av Forsvarets Ubåtbunker i 1944. Angrepet medførte at flere elever og lærere mistet livet. Bygningen fra 1920 ble rasert og først i 1959 ble en ny bygning bygget på samme sted (Kringsjåveien 94). Skoleanlegget i Øvre Holen (tidl. Håstein skole) ble bygget i 1954 og har vært benyttet som ungdomsskole fra 1970. I 2009 ble de to skoleanleggene slått sammen til en kombinert skole under navnet Holen skole.

Faktaopplysninger

Størrelse/arealer: BTA ny skole ca. 9000 m2

Funksjon: Kombinertskole for 650 elever (barnetrinn 250 elever, ungdomstrinn 400 elever)

Brukere: skole, SFO, nærmiljøanlegg

Arkitekt: Ikke bestemt ennå, prosjektet er utlyst som totalentreprise med løsningsforslag. Entreprenør m/arkitekt vil være på plass i midten av januar 2019.

Fremdrift: Oppstart forprosjekt i januar 2019, oppstart byggearbeider august 2019 (rivning av eksisterende bygningsmasse er planlagt startet tidlig vår 2019). Oppstart ny skole i august 2021.

Prosjektkostnad: 490 millioner kroner

Sum kunstprosjekt: 3 millioner kroner

Prosjektadresse/beliggenhet: Øvre Holen 4-6, Kringsjåveien 94, 5163 Laksevåg

Søknad sendes gjennom KOROs oppdragsportal, eller på e-post til hks@kunstsenter.no.

Søknaden skal inneholde:
– en kort tekst (max 150 ord) som begrunner hvorfor du ønsker dette oppdraget, og om du ønsker oppdrag som konsulent 1 eller konsulent 2
– relevant CV
– kontaktinformasjon

Fylke

Hordaland

Prosjektadresse

Øvre Holen 4-6
5163 Laksevåg
Hordaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

17.12.2018