Kunstkonsulent til Eidsvåg skole

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent i forbindelse med rehabilitering og nybygg ved Eidsvåg skole.

Eidsvåg skole er en barneskole som vil ha plass for totalt 350 elever. Hovedbygget fra 1952 og ”Tyskerbrakken” skal bygges om og rehabiliteres, men resterende eksisterende bygg skal rives og erstattes med nye bygg. Det skal også bygges en idrettshall.

Det er satt av kr. 3000 000,- til kunst på institusjonen. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse settes til 10-15% av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulent vil fungere som leder av kunstutvalget, hvor Bergen kommune, utbygger, arkitekt, bruker med flere vil være representert. Kunstkonsulent må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Informasjon om bygget:
Byggekostnader ca 360 millioner kroner
Sum kunstprosjekt: 3 millioner kroner
Størrelse: Nettoareal skole – ca 3000 kvm, BTA skole – ca 5800 kvm
Beliggenhet: Granlien 1B/C/D 5105 Eidsvåg i Åsane (Tre bygg: skolebygg, stor idrettshall, tyskerbrakke)
Funksjon: Barneskole med stor idrettshall
Brukere: Barneskole, SFO, kultur, idrettsklubb
Arkitekt: Link arkitektur v/ Kristian Martin Bech
Byggestart – 3. kvartal 2019 – Planlagt ferdigstillelse vår 2022

Fylke

Hordaland

Prosjektadresse

Granlien 1
5105 Åsane
Hordaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

01.10.2018