Kurator søkes til jernbaneundergang i Lørenskog!

Lørenskog kommune søker konsulent/kurator til et utendørs oppdrag. Søknadsfrist 19. august!

Informasjon om jernbaneundergangen

Det er laget en ny undergang under jernbanen ved Lørenskog stasjon. Den nye undergangen forbinder Marcus Thranes gate med Haneborgveien og Ødegårds vei. Den nye undergangen skal benyttes til toveis biltrafikk og vil ha ensidig fortau/gang- og sykkelvei. Det bygges mye i området med mange nye blokker, ny skole og barnehage, og en kommende skihall. Hensikten med den nye undergangen var å sikre en god og trygg adkomst for skolevei, samt å bedre adkomstmulighetene til et område med mye utbygging. Undergangen ble åpnet 16. november 2018.

Undergangen fremstår som inngangsportalen til det nyutbygde området ved Lørenskog stasjon, Skårerødegården, skihallen Snø og Luhr skole. Det vil være mange som kjører, går og sykler gjennom undergangen, og mange vil derfor få glede av et kunstprosjekt her.

Vi leter nå etter en kurator/konsulent som kan hente frem et estetisk og passende kunstprosjekt til dette området.

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune

Kunstbudsjett: 450 000 kr
Konsulentbudsjett: inntil 50 000 kr

Kontaktinformasjon:

rådgiver Siri Adorsen, epost: sao@lorenskog.kommune.no, tlf.: 67 93 44 52

Vi du lede dette prosjektet? Send søknad med cv til:

dagligleder@akershuskunstsenter.no

SØKNADSFRIST 19. august.

Merk søknaden med «RSU Jernbane Lørenskog».

Fylke

Akershus

Prosjektadresse

Lørenskog Stasjon i Akershus
Akershus
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Akershus Kunstsenter

Utlysers adresse

Storgata 4
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Rikke Komissar

Telefon

67 93 44 52

Prosjektbudsjett

450 000 NOK

Søknadsfrist

19.08.2019

Vedlegg