KORO
utlyser

Utlysning: Kuratoroppdrag for Stavanger universitetssjukehus

KORO søker to til tre kuratorer for et stort kunstprosjekt til nytt ambisiøst sykehusbygg ved Stavanger universitetssykehus.

Nye Stavanger universitetssjukehus skal utformes som en campus-struktur med flere bygg, plassert rundt et torg med en gjennomløpende kollektivakse. Sykehuset skal bygges i flere trinn og første byggetrinn skal være klar til bruk i 2023. KORO har ansvaret for kunstprosjektet som har en budsjettramme på 35 mill kroner.

KORO har inngått avtale med Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger om gjennomføring av et kunstprosjekt for nytt sykehusbygg på Ullandhaug og søker herved to til tre kuratorer/produsenter. Kuratorene vil inngå i et team sammen med KOROs prosjektleder. Teamet har ansvar for gjennomføring av kunstprosjektet.

Kunstprosjektet har en budsjettramme på 35 mill kroner.

Om prosjektet
Sykehuset er ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus. Eier er det regionale helseforetaket Helse Vest. De fire primære ansvarsområder er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring. Sykehuset har i dag mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner og betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Ambisjonen for det nye sykehuset er å sikre fremtidens spesialhelsetjeneste i Sør-Rogaland.

Sykehuset skal bygges i flere trinn og første byggetrinn skal være klar til bruk i 2023. Det utgjør ca. 100.000 kvm og har en total kostnadsramme på 8,43 milliarder kroner, og inkluderer all somatisk akutt- og døgnvirksomhet med tilhørende støttefunksjoner. Det nye sykehuset utformes som en campus-struktur med flere bygg, plassert rundt et torg med en gjennomløpende kollektivakse. Alle bygg vil få egen inngang og byggene vil henge sammen i en kulvert i underetasjen og ha gangbroer i etasjene over. Les mer om prosjektet på nettsidene til Helse Stavanger

Søknadskriterier
KORO søker kuratorer/produsenter som er interessert i og motivert for å jobbe med kunst til en slik helsefaglig sammenheng, og som har erfaring med å kuratere og produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektlederpraksis, dokumentert formidlings- og gjennomføringsevne – og må være innstilt på og trives med å jobbe i team.

Aktiv og involverende kommunikasjon og dialog med sykehusets representanter og øvrige relevante i prosjektet blir viktig under hele forløpet, slik at forankring og fremdrift sikres. I oppdraget vil det også være aktuelt å se på eksisterende kunstsamling.

Nøkkeloppgaver

  • utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
  • jobbe frem en plan for samtidskunst som kan bety et kvalitativt og relevant tilskudd
  • utvikle solid dialog med og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
  • kontinuerlig å følge opp kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner

  • kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
  • dokumentert kurator- og prosjektlederpraksis
  • sterke evner innen organisering og formidling

Arbeidsperiode: Fra høsten 2018 og frem til sykehuset settes i drift i løpet av 2023. Søker må være tilgjengelig for umiddelbar oppstart i 2018.

Søknadsfrist: 31. oktober 2018.
Søknaden skal inneholde motivasjonstekst. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

For spørsmål om oppdraget, kontakt prosjektansvarlig seniorrådgiver Elisabeth Tetens Jahn,
tlf. 450 33 233/ etj@koro.no.

 

Fylke

Rogaland

Prosjektadresse

Rogaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Elisabeth Tetens Jahn

E-post
Telefon

22991199

Prosjektbudsjett

35 000 000 NOK

Søknadsfrist

31.10.2018

Vedlegg