KORO utlyser: Kuratoroppdrag for Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

KORO søker en kurator til gjennomføring av kunstprosjekt for Nasjonalbibliotekets avanserte fjellanlegg.

Illustrasjon: Lerche Arkitekter AS

Nøkkeloppgaver:
• Utvikle og forankre et kuratorisk grep
• Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
• Sikre kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
• Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå (kan fravikes om det foreligger dokumentasjon på tilsvarende relevant arbeidserfaring)
• Dokumentert kuratorpraksis/konsulenterfaring
• Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen prosjekter i offentlige rom
• Erfaring med formidling og kommunikasjon

Om prosjektet:
KORO skal realisere et kunstprosjekt i forbindelse med utvidelse av Nasjonalbibliotekets fjellanlegg i Mo i Rana. Prosjektet omfatter blant annet nytt inngangsbygg med tunneler til fjellanlegget og nytt digitalt sikrings- og arkivmagasin samt utsprengning av en fjerde fjellhall. Magasinene skal utstyres med automatiserte og robotstyrte lagringsløsninger.

Fjellanleggets nye inngangsbygg er utpekt som mest relevant for kunst da dette området defineres som publikumsareal. Bygget vil fungere som en inngangsportal til det omfattende og høyteknologiske fjellanlegget, og skal inneholde et informasjonssenter for besøkende. Her vil publikum få en digital omvisning av Nasjonalbibliotekets virksomhet og den teknologien som benyttes i anlegget.

«Gullet i fjellet» er en midlertidig arbeidstittel for byggeprosjektet. Tittelen viser til Nasjonalbibliotekets omfattende samfunnsoppdrag, som blant annet innbefatter forvaltning og magasinering av alle skriftlige og digitale kilder om norsk kultur og samfunnsliv. Norges skriftlige nasjonalarv ligger med andre ord lagret i fjellet i Mo i Rana.

Forventet ferdigstillelse: Høsten 2021
Økonomisk ramme for kunstprosjektet: Kr 600 000

Søknad med motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

For spørsmål om oppdraget, kontakt prosjektansvarlig i KORO:
Seniorrådgiver Janicke Iversen / e-post: ji@koro.no / mob: 934 34 497

Søknadsfrist: Mandag 19. mars 2018

Fylke

Nordland

Prosjektadresse

Finsetveien 2
8624 Mo i Rana
Nordland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Utlysers adresse

Kontaktperson

Janicke Iversen

E-post
Telefon

93434497

Prosjektbudsjett

600 000 NOK

Søknadsfrist

19.03.2018