KORO utlyser: Kuratoroppdrag for Høgskulen på Vestlandet

KORO har ledig oppdrag for to kuratorer som sammen skal realisere et kunstprosjekt til Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen

Loop, av Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik. Fotograf: Pål Hoff

KORO søker to kuratorer som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søkere må kunne dokumentere kuratorpraksis og erfaring med prosjektledelse, samt inneha formidlings- og gjennomføringsevne. Vi imøteser søknader både fra etablerte kuratorpar og fra enkeltstående kuratorer.

Kuratorene som engasjeres skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med virksomhetens representanter ved HVL og øvrige involverte i prosjektet. KORO ved prosjektansvarlig vil være kurators nærmeste overordnede og vil gi råd og veiledning underveis.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Søknadsfrist: 18. februar 2018.
Søkere må være tilgjengelige for oppstart i løpet av februar 2018.
Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Om prosjektet:
Statsbygg har fått i oppdrag fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) å oppføre et nytt undervisnings- og kontorbygg på Campus Kronstad. Det nye bygget vil plasseres på HVLs nordtomt og ha et areal på totalt 14.300 kvm, fordelt på 5 etasjer samt kjeller. Nybygget skal harmonere med høyskoleanlegget som sto ferdig høsten 2014, men som ikke lenger er dimensjonert for de stadig økende studentkullene. KORO gjennomførte et større kunstprosjekt også til anlegget fra 2014, både i form av permanente og temporære prosjekter.

Byggestart er januar 2018, og forventet ferdigstillelse av bygg er høsten 2020.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
– Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
– Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
– Dokumentert kuratorpraksis
– Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom
– Sterke evner innen organisering og formidling

Fylke

Hordaland

Prosjektadresse

Inndalsveien 28
5063 Bergen
Hordaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Utlysers adresse

Kristian Augusts gate 23
6994
0130 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Stine Arnet Høyem

E-post
Telefon

92437690

Prosjektbudsjett

4 000 000 NOK

Søknadsfrist

18.02.2018