KORO utlyser: Kuratoroppdrag for Agder fengsel

KORO har ledig oppdrag for to erfarne kuratorer som sammen skal realisere et kunstprosjekt til nye Agder fengsel, avdeling Mandal og Froland.

Agder fengsel, avd. Mandal. Illustrasjon: Statsbygg

KORO søker to kuratorer som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søkere må gjerne ha erfaring fra tidligere kunstprosjekter til fengsler, men det er ingen forutsetning. Søkere må ellers kunne dokumentere kuratorpraksis og erfaring med prosjektledelse, samt inneha formidlings- og gjennomføringsevne. Vi imøteser søknader både fra etablerte kuratorpar og fra enkeltstående kuratorer.

Kuratorene som engasjeres skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med virksomhetens representanter og øvrige involverte i prosjektet. KORO ved prosjektansvarlig vil være kuratorenes nærmeste overordnede og vil gi råd og veiledning underveis.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Søknadsfrist: 18. februar 2018.
Søkere må være tilgjengelige for oppstart i løpet av februar 2018.
Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Om prosjektet:
På oppdrag fra Justisdepartementet er Statsbygg i gang med bygging av nytt fengsel i Agder, med avdelinger i henholdsvis Mandal og Froland. Fengselet vil ha en samlet kapasitet på 300 plasser, hvorav 100 skal legges til Mandal og 200 til Froland. De to fengselsavdelingene er komplette nybygg med varierte utomhusarealer. Byggestart er første kvartal 2018, og forventet ferdigstillelse av bygg er høsten 2019.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
– Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
– Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
– Dokumentert kuratorpraksis
– Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom
– Sterke evner innen organisering og formidling

Fylke

Div. steder

Prosjektadresse

Div. steder
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Utlysers adresse

Kristian Augusts gate 23
6994
0130 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Stine Arnet Høyem

E-post
Telefon

92437690

Prosjektbudsjett

7 770 000 NOK

Søknadsfrist

18.02.2018