Klæbu Helse- og velferdssenter

Det nye helse- og velferdssenteret får 60 sykehjemsplasser, og skal bidra med gode kvaliteter til nærmiljøet. Vi ønsker kunst både ute og inne. Prosjektet skal ferdigstilles i 2021.

Bildet viser inngangspartiet til det nye Helse- og velferdssenteret

Det nye helse- og velferdssenteret skal ha 60 sykehjemsplasser bidra med gode kvaliteter til nærmiljøet.

Målet er å skape et torg mellom eksisterende omsorgsboliger i Vikingveien 22, rådhuset, det nye helse- og velferdssenteret og de framtidige nye omsorgsboligene. Inngangspartiet til det nye helse- og velferdssenteret vil henvende seg ut mot dette torget.

Torget vil ikke kunne bli helt bilfritt, men det vil være begrenset biltrafikk, kun inn-utkjøring til eiendommene rundt torget. Med foreslått løsning vil torget kunne bli en god uformell møteplass i lokalsenteret, og det er viktig å se plassen i sammenheng med utviklingen av rådhuset. Det planlegges videre for en enkel tursti rundt det nye helse- og velferdssenteret. Stien kan benyttes av både beboere på helse- og velferdssenteret og av nærmiljøet.

Kunstprosjektet har en ramme på 2 mill.kroner, konsulenthonorar og kunstavgift ( 5%) inngår i dette.

Det skal etableres et kunstutvalg så snart som mulig.

Vi søker en kunstfaglig prosjektleder som kan dokumentere erfaring fra lignende oppdrag. Søknadstekst med CV sendes Berit Kirksæther, bcn@trondheim.kommune.no

 

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Sentrum i Klæbu
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trondheim kommune

Utlysers adresse

Munkegt 1
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

Kontaktperson

Berit Kirksæther

Telefon

952 63910

Prosjektbudsjett

2 NOK

Søknadsfrist

31.03.2019

Vedlegg