Idrettens hus Molde

Møre og Romsdal kunstsenter utlyser på vegne av Molde kommune oppdrag som kunstfaglig prosjektleder for Idrettens hus i Molde

Molde kommune er i gang med prosjektering av Idrettens hus med ferdigstilling i 2020. Det søkes nå en kunstfaglig prosjektleder til å lede arbeidet med utsmykking.

 

 

Om prosjektet:

 

Molde Idrettspark med nye Idrettens hus er lokalisert i Molde kommune. Eksisterende

idrettsbygg er revet, og det planlegges nå et nybygg i massivtre som både skal dekke

skoledrift på dagtid (ungdoms- og videregående skoler), og med idrettslag, lag og foreninger

på kveldstid. Prosjektet gjennomføres i et samspill med entreprenør og rådgivere fra tidligfase for å sikre best mulig løsninger for en størst mulig brukermasse. Idrettsbygget vil ved ferdigstillelse

bestå av ca 7.150 m2, forutsatt at alle opsjoner innløses.

 

Byggestart er anslått til å være februar 2019 med ferdigstillelse mai/juni 2020.

Funksjoner som skal inn i bygget er:

–          Flerbrukshall (håndballbane) med tribune

–          Basishall for turn med tribune

–          6 aktivitetssaler på 150 – 250 m2 for kampsporter, dans, turn og andre salaktiviteter

–          Utholdenhetsrom og styrkerom

–          2 klasserom

–          Ungdomsareal

–          Vrimleareal med kiosk

–          Tilhørende areal som kontorer, garderober, lager ol.

 

 

 

Utsmykkingsbudsjett: 630 000,-

Prosjektadresse: Moldelivegen 69-71, 6413 Molde
Arkitekt: Green Advisers AS

Molde kommune er ansvarlige for prosjektet.
Prosjektansvarlig hos Molde Eiendom KF: Tor Egil Heimstad

Byggestart: Februar 2019
Ferdigstilling: Mai/ juni 2020

Den kunstfaglige prosjektlederen fungerer som leder for kunstkomiteen, og har ansvar for at kunstprosjektet blir gjennomført etter tildelt mandat, samt innenfor kunstprosjektets budsjett- og tidsramme.

Den kunstfaglige prosjektlederen må kunne arbeide selvstendig, og ha gode samarbeidsevner.

Kunstfaglig prosjektleder lønnes innenfor en ramme på 15 % av utsmykkingsbudsjettet.

Arbeidet i kunstkomitéen starter umiddelbart når kunstfaglig prosjektleder er på plass.

Fylke

Møre og Romsdal

Prosjektadresse

Moldelivegen 69-71
6413 Molde
Møre og Romsdal
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Møre og Romsdal kunstsenter

Kontaktperson

Kristin Mandt Heim

Telefon

91829867

Prosjektbudsjett

630 000 NOK

Søknadsfrist

15.01.2019